Alles wat je moet weten over de SLIM-subsidie

Tuesday 20 February 2024
Alles wat je moet weten over de SLIM-subsidie

De SLIM-regeling (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) ondersteunt mkb’ers om in te zetten op scholing en een leven lang ontwikkelen in hun organisatie. Je kunt de subsidie inzetten voor allerlei projecten die deze thema’s stimuleren. We vertellen je alles wat je moet weten over deze regeling.

Voor wie?

Er zijn twee verschillende mogelijkheden voor deze subsidie: zo kun je de regeling individueel aanvragen of in een samenwerkingsverband. Individuele aanvragen zijn bedoeld voor het mkb en werkgevers uit het grootbedrijf in de lanndbouw, horeca en recreatiesector. Bij een samenwerkingsverband mogen ook grootbedrijven deelnemen aan het consortium. Zij kunnen alleen niet optreden als penvoerder. Bovendien dienen er in een consortium altijd twee mkb-ondernemingen aanwezig te zijn.

Regeling opent 1 maart

De regeling voor individuele aanvragen is geopend van 1 maart tot en met 30 maart 2024. Voor samenwerkingsverbanden kan een aanvraag ingediend worden van 3 juni tot en met 31 juli 2024. In deze periodes kun je een aanvraag indienen. Wanneer er in die periode meer aanvragen worden ingediend dat dat er aan budget beschikbaar is, wordt er een loting uitgevoerd.

Welke projecten komen in aanmerking?

De SLIM-regeling is erg breed inzetbaar. Zo kan het ingezet worden om een (digitaal) leerplatform op te zetten, of voor het introduceren van taakroulatie of taalaanpassing. Je kunt de regeling inzetten voor de volgende vier soorten projecten:

  1. Het doorlichten van je onderneming, om een opleidings- of ontwikkelplan te realiseren waarmee je de scholingsbehoefte vanuit je onderneming inzichtelijk maakt;
  2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor je werknemers;
  3. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen vanuit een bedrijfsopleiding (of een deel daarvan) in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf;
  4. Het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in je bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.

Belangrijke voorwaarden en criteria

Bij de SLIM-regeling is de maximale subsidiehoogte voor individuele subsidieaanvragers € 25.000,-. Het kleinbedrijf kan hierbij 80% subsidie ontvangen, het overige mkb 60%. Om voor het maximale subsidiebedrag van de SLIM-regeling in aanmerking te komen, moeten de totale kosten van een project € 31.250,- (kleinbedrijf) of € 41.667,- (overig) bedragen.

Voor samenwerkingsprojecten is de maximale subsidiehoogte € 500.000,-. Het subsidiepercentage is 60% voor alle betrokkenen. Dat wil zeggen dat de totale kosten van zo’n project € 833.333,- moeten zijn, om voor het maximale subsidiebedrag van de SLIM-regeling in aanmerking te komen. Kijk voor de voorwaarden voor je specifieke situatie op de website van Leap.

Ervaring

Maurice Kruse van Total Reality is één van de ondernemers die gebruik heeft gemaakt van de regeling, met als doel om de organisatie te herstructureren. Leap heeft hem begeleid bij het schrijven van de aanvraag en het afhandelen van het compliance traject. Maurice: “Wij wilden onszelf beter organiseren, omdat we in een overgang zaten van projectorganisatie naar software-aanbieder op licentieniveau. Daar hadden we andere skills voor nodig, dus hebben we de regeling ingezet om onze medewerkers te trainen en agile werken toe te passen in de organisatie. Dat heeft ons veel kansen geboden, want zonder de regeling hadden we dit traject uit moeten stellen."

Contact us