Trends 2024: ondernemen met impact

Monday 22 January 2024
Trends 2024: ondernemen met impact

We zijn inmiddels al een aantal weken onderweg in het nieuwe jaar. Dat betekent dat we een blik kunnen werpen op wat ons te wachten staat dit jaar. Wat zijn de belangrijkste trends voor impactgedreven ondernemers? Samen met onze partners Rabobank en BDO presenteren wij de belangrijkste innovatietrends van 2024.

Duurzaamheid: Energiebesparing

2050 komt steeds dichterbij, wat betekent dat het dit jaar echt tijd wordt om werk te maken van een duurzaam businessmodel. Vorig jaar schreven we nog over biobased alternatieven. Dit jaar lijkt energiebesparing relevanter te worden. Tommy Keune, Specialist Duurzaam Ondernemen van Rabobank vertelt: “Niets doen is geen optie meer. Het mkb zal zich dan ook moeten gaan richten op kleine verduurzamingsmaatregelen, zoals het vervangen van een aantal dieselauto’s door elektrische varianten. Niet direct het hele wagenpark, maar stap voor stap en wagen voor wagen. Ook overstappen op een warmtepomp of het aanschaffen van een batterijoplossing voor netcongestie kunnen opties zijn. Ten slotte zal het mkb moeten onderzoeken of ze minder energie kunnen gebruiken in hun bedrijfsactiviteiten. Energie-efficiëntie staat dan ook hoog op de agenda. Energie die je niet nodig hebt, hoef je immers ook niet te betalen!”

Data: Rapportage

Het bedrijfsleven krijgt ook in 2024 te maken met nieuwe wetgeving. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een verplichte duurzaamheidsrapportage voor grote bedrijven. Maar ook het mkb zal hiermee te maken krijgen. Tommy legt uit: “Grotere bedrijven zullen in 2024 de rapportage voor CSRD op orde brengen en alle mkb-bedrijven in de supply chain zullen daarom om data worden gevraagd, onder andere voor de berekening van de scope 3 emissies. En als dat niet gebeurt zal het mkb binnen enkele jaren ook zelf moeten rapporteren. Daarom zullen veel mkb-bedrijven zelf ook hun data op orde willen hebben of krijgen. Hierbij geldt ook dat als een bedrijf duurzaamheidclaims publiceert, deze met data onderbouwd moeten worden. Aangezien de maatschappij steeds meer verwacht op dit gebied, ook van mkb-bedrijven, is data cruciaal. Daarom verwachten wij ook een toename van mkb-bedrijven die hier actief op zullen inzetten in 2024.”

Digitalisering: AI 

Deze trend kon natuurlijk niet ontbreken in ons lijstje. Het afgelopen jaar heeft de ontwikkeling en het gebruik van AI een vogelvlucht genomen. Dat gaat het komende jaar alleen maar toenemen, ook voor het bedrijfsleven. Duco Stokkers van BDO vertelt wat we dit jaar kunnen verwachten: “De trend van toenemende digitalisering en automatisering blijft zich voortzetten. Dat zie je bijvoorbeeld als het gaat om belastingaangiftes en administratie, wat zorgt voor efficiëntere processen en minder kans op fouten. Maar ook processen en diensten worden steeds meer geautomatiseerd waarbij AI en machine learning steeds vaker wordt ingezet. Bedrijven die AI omarmen en tegelijkertijd de focus leggen op de persoonlijke touch zullen wellicht meer succes boeken door in te spelen op ontwikkelingen.”

Verantwoord ondernemen: ESG-citeria

Wat je in 2024 ook gaat doen met je onderneming, zorg ervoor dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt. Daarmee bedoelen we dat je oog hebt voor de ESG-criteria, waarbij ESG staat voor Environmental, Social & Governance. Duco: “Er komt steeds meer nadruk te liggen op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het wordt steeds belangrijker om oog te hebben voor de omgeving waarin je bedrijf opereert en dat je met je bedrijf in ieder geval de wereld niet slechter achterlaat. Dit heeft ook fiscale gevolgen, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies en belastingvoordelen. Tegelijkertijd kan het ook meer lasten in het kader van audits of verklaringen tot gevolg hebben. Goed dus om je daar bewust van te zijn.” 

Ondernemen met impact

Onder het mom van ‘Accelerate impact’ draagt Novel-T dat verantwoord ondernemen ook uit. Ondernemen met impact, in andere woorden. Novel-T CEO Bas Kerkwijk: “Het is belangrijk dat we bedrijven stimuleren die de wereld beter achter willen laten. Niet alleen omdat dat een hippe trend is, maar ook zodat onze samenleving en planeet leefbaar blijft voor komende generaties. Daar spelen innovatieve organisaties een grote rol in, waarbij het realiseren van een positieve impact hand in hand gaat met het economische belang. Bovendien zorgt een betekenisvolle missie ook voor zingeving bij je medewerkers. Dit jaar wordt het dus steeds belangrijker om te kijken welke bijdrage je als ondernemer kunt leveren aan een betere wereld.”

Aan de slag met deze trends? Neem contact met ons op!

Neem contact met ons op