Start STREAM Challenge: “Samenwerking is een cruciale randvoorwaarde om transitie te realiseren.”

Thursday 23 November 2023
Start STREAM Challenge: “Samenwerking is een cruciale randvoorwaarde om transitie te realiseren.”

Op vrijdag 17 november vond de aftrap van de STREAM Challenge plaats: het programma waarin circulaire uitdagingen van bedrijven worden opgelost. Initiatiefnemers van dit programma zijn Novel-T, Oost NL, Kennispoort regio Zwolle en ZWINC, met steun vanuit de Provincie Overijssel.

Matthijs Hess-Spoelstra van ZWINC licht namens de organisatie toe waarom de STREAM Challenge nodig is: “Jarenlang lag het provinciale economisch beleid op het creëren van arbeidsplaatsen en vergroten van het verdienvermogen. Je ziet nu een verschuiving naar de maatschappelijke transities. En hoe we bedrijven kunnen stimuleren om dit mogelijk te maken, zoals het slimmer benutten van materialen, grondstoffen en energie. Dit programma is een mooi voorbeeld hiervan. Heel mooi om te zien dat er in deze eerste editie al zes bedrijven zijn die de uitdaging aan willen gaan.” Martijn Kerssen van Oost NL benadrukt dat deze regionale samenwerking echte impact teweeg kan brengen: “Samenwerking in de regio is een cruciale randvoorwaarde om de circulaire transitie te realiseren.” 

Zes organisaties brachten hun vraagstuk in bij STREAM. Tijdens de kick-off dachten meerdere experts op technologie, materialen en markt mee in de oplossingsrichtingen en eventuele oplossingsbrengers. Tijdens levendige gesprekken werd er al volop uitgewisseld. 

Een van de challenge inbrengers is Marianne Kooistra-Jonker namens het MST. “De zorg is verantwoordelijk voor een hoge milieuimpact," vertelt ze. "Daarom is MST actief bezig met verduurzamen. We zien dat we nog veel afval produceren. Zo zorgt één openhartoperatie voor 27 kilo afval en op jaarbasis loopt de hoeveelheid afval op tot een miljoen kilo. Daarvan kunnen we maar een klein deel scheiden, terwijl veel van dat afval hard plastic is waar steriel materiaal in heeft gezeten. Dat is schoon genoeg om van te eten. Wij willen dus verkennen of daar een betere bestemming voor is dan de verbrandingsoven.” 

Toewerken naar resultaat

In de volgende stap van het STREAM proces wordt door de challenge providers met support vanuit het STREAM team de oplossingsrichting bepaald. In deze fase komt ook de matchmaking tot stand met beoogde oplossingbrengers. Binnen het programma is voor de fase erna, die gericht is op het (samen)werken aan de oplossing, ook financiële ondersteuning beschikbaar voor out-of-pocket kosten. De einddatum van de STREAM challenge is de Delivery day op 6 juni. Dan presenteren de challenge teams de resultaten. 

Nieuwsgierig naar alle challenges? Zie hier het overizcht. 

Denk je bij te kunnen dragen aan een van deze challenges? Neem dan contact op met het organisatieteam, bestaande uit Cindy Marsman (Novel-T), Erik Plaggenmarsch (Oost NL), John Bakker (Kennispoort Regio Zwolle) of Matthijs Hess-Spoelstra (ZWINC.)

Neem contact met ons op