Octrooi aanvraag

Spin-off
Research & application
Get in touch
Octrooi aanvraag

Je hebt een gave uitvinding of een slimme innovatie, maar je wil niet dat iemand anders jouw uitvinding kopieert, gebruikt of doorverkoopt. Dan kun je een octrooi (ook wel patent) aanvragen om je uitvinding te beschermen. Wil je weten aan welke eisen je moet voldoen om een octrooi aan te vragen en heb je ondersteuning hierbij nodig? Onze octrooiadviseurs helpen je graag!

Knowledge Transfer Office van Universiteit Twente en Saxion

Het ontwikkelen van een idee naar een marktklaar product vraagt vaak grote investeringen. Een octrooi helpt je om je vinding te beschermen en een ander te verbieden om je product na te maken of te verkopen. De octrooiadviseurs van het Knowledge Transfer Office kunnen je advies geven over de mogelijkheden van het aanvragen van octrooibescherming en in contact brengen met octrooigemachtigden die voor je een octrooiaanvraag kunnen opstellen. Ook kunnen ze je adviseren over de te volgen octrooi-strategie.

Ben je in dienst van de Universiteit Twente (UT) of Hogeschool Saxion? Dan is je werkgever eigenaar van de kennis die je hebt ontwikkeld. We beoordelen in dat geval of een octrooiaanvraag voor de business case noodzakelijk is. Krijg je een positief advies? Dan worden de kosten voor de octrooiaanvraag door de UT of Saxion gefinancierd. Wij zorgen er dan ook voor dat er in nauwe samenwerking met de uitvinders octrooi wordt aangevraagd.

Get in touch

Meld je aan voor een adviesgesprek door onderstaand formulier in te vullen.

Neem contact met ons op