Wij doen alles voor jouw succes

Wij doen alles voor jouw succes

Novel-T helpt nieuwe bedrijven ontstaan, en bestaande bedrijven vernieuwen. Dat is de korte samenvatting van wat we als non-profit organisatie doen. In werkelijkheid gaat de support nog verder dan dat. We bieden 1-op-1 support van onze business developers, evenals onze programma’s en andere diensten. We bieden ondernemers (in spé) toegang tot kennis, talent, kapitaal en een netwerk van marktleiders. Dit helpt je bij een succesvolle betreding van de markt. We doen wat we doen in opdracht van onze founders: de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, en de regionale overheid.

Onze missie: ondernemers helpen de wereld te veranderen door innovatie.

Novel-t
founders

Wij geloven in de kracht van innovatie en de bijdrage die we daarmee leveren aan een betere en duurzame samenleving. Onze support leveren we onafhankelijk en zonder winstoogmerk, vanuit een opdracht van onze founders. Dit zijn de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, Provincie Overijssel, Gemeente Enschede en Twente Board. 

De wereld wordt steeds slimmer. Iedere dag opnieuw zien wij producten, diensten en oplossingen die er gisteren nog niet waren. Saxion vindt dat de mens in dit proces centraal moet staan. Daarom bereiden wij onze studenten op diverse manieren voor op hun toekomstige rol in deze dynamische samenleving.

De Universiteit Twente is een pionier in het verbinden van technologie, wetenschap en engineering met sociale wetenschappen om het verschil te maken in de wereld om ons heen. Wat onze wetenschappers, docenten en studenten karakteriseert is een nieuwsgierige, ondernemende mindset en een sterke verbondenheid met anderen die ook deze mindset omarmen.

Elke dag verleggen wij grenzen. Altijd in ontwikkeling. Onze stad is nooit klaar. Dat maakt haar boeiend en bruisend. Met een onvermoeibaar geloof in vooruitgang bouwen wij aan Enschede. Vanuit onze eigenzinnige Twentse aard. Omdat we zien wat beter kan. Wij nodigen je uit om mee te bouwen, want samen geven we haar vorm. Zo bouwen we de stad van onze dromen.

Overijssel is een prachtige provincie om te wonen, te werken en te recreëren. Met elkaar maken we Overijssel iedere dag leefbaarder, mooier, veiliger en beter bereikbaar. De provincie werkt samen met gemeenten, waterschappen, het Rijk, ondernemers en maatschappelijke instanties. De provincie werkt en is er voor u. Samen bepalen wij de toekomst van onze provincie.

Samenwerken zit de Twentenaren in het bloed. Sinds jaar en dag wordt er in Twente samengewerkt binnen allerlei dwarsverbanden op een breed scala van onderwerpen. Voor wat betreft de sociaaleconomische opgaven van de regio hebben de 14 Twentse gemeenten, ondernemers, onderwijs en overheid op 7 juli 2021 besloten om de samenwerking te formaliseren in de Twente Board.

Neem contact met ons op