Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de regelgeving die van toepassing is op Stichting Novel-T. Bekijk de WNT verantwoording hieronder. 

WNT verantwoording 2022

Neem contact met ons op