Spin-off oprichting

Spin-off
Launch
Spin-off
Get in touch
Spin-off oprichting

Het Novel-T Knowledge Transfer Office (KTO) is namens Universiteit Twente en Saxion Hogeschool verantwoordelijk voor het sluiten van de deal met de industrie of spin-off voor overdracht van de kennis. De business developers ondersteunen bij het naar de markt brengen van je onderzoeksresultaten of vinding. Zij gaan samen met jou aan de slag om de business kansen te identificeren. Aan de hand daarvan wordt gekeken wat de beste mogelijkheid is om jouw vinding naar de markt te krijgen. Dit kan een overdracht zijn aan de bestaande industrie of het starten van een spin-off bedrijf. Als je zelf graag betrokken wilt zijn bij de spin-off, dan ondersteunen de business developers je daarin door samen met jou een business plan op te stellen. Ook kunnen ze helpen bij het vinden van financieringsmogelijkheden.

Dealterms Nederlandse universiteiten

Als een spin-off gebruik wil maken van kennis van Universiteit Twente dan moeten daar afspraken over gemaakt worden. Universiteit Twente maakt gebruikt van de dealterms die tot stand zijn gebracht door een werkgroep vanuit de Nederlandse universiteiten. Ook hebben investeerders en ondernemers met ondersteuning van Techleap op verschillende momenten input gegeven. Deze dealterms zijn hier te vinden.

Ondersteuning spin-off oprichting

Neem contact met ons op