TOP lening

Startup
Spin-off
Launch
Grow
Validation
Startup
Apply
TOP lening

De TOP lening is een (pre-)seed financiering voor innovatieve startups die een connectie hebben met de Universiteit Twente. Je krijgt ondersteuning bij je aanvraag, een lening met gunstige voorwaarden en toegang tot de brede support van Novel-T. Al sinds 1987 biedt de TOP lening financiële ondersteuning en business development aan honderden innovatieve bedrijven. Lees snel verder hoe jij de volgende stap kunt zetten met een TOP lening.

Wat is de TOP lening?

 • Een lening van maximaal €40.000;
 • Met een rentepercentage van 7,75%;
 • De lening heeft een standaard looptijd van 4 jaar;
 • Waarvan de eerste 2 jaar aflossingsvrij;
 • De ondernemer staat 20% persoonlijk garant voor deze lening.

VOORWAARDEN

Voor wie is de TOP lening?
Om in aanmerking te komen voor een TOP lening moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Het bedrijf is niet ouder dan 5 jaar en heeft (of is bezig met) een inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • Een innovatief en schaalbaar businessmodel;
 • Het bedrijf heeft nog geen TOP lening ontvangen;
 • Er is sprake van een duurzame verbinding tussen het bedrijf en de Universiteit Twente. Bijvoorbeeld een student/medewerker relatie of een samenwerking met onderzoeksgroep of technologie van de Universiteit Twente.

PROCEDURE

Om in aanmerking te komen voor het TOP programma moet de volgende procedure worden gevolgd:

 1. Intakegesprek met de coördinator;
 2. Inzending van het intakeformulier (check van de voorwaarden voor deelname);
 3. Ondersteuning in het verbeteren van het businessplan (workshops, accountant, een-op-een meetings);
 4. Inzending van het definitieve businessplan voor TOP en check van compleetheid (deadline: elke eerste woensdag van de maand);
 5. Presentatie en beoordeling door de TOP commissie (gepland op elke derde woensdag van de maand);
 6. Bij toekenning: een toelichting op de ondersteuning die door het TOP Programma wordt aangeboden, waaronder het verstrekken van de lening door Qredits;
 7. Bij toekenning: verbinding met externe partijen die support leveren aan het TOP programma.
 8. Halfjaargesprek met de TOP commissie;
 9. Jaar- en tevens eindgesprek met de TOP commissie.

ASSESSMENT

Om in aanmerking te komen voor de TOP lening, moet de deelnemer een assessment behalen. Dit assessment wordt aan de hand van een korte pitch van 5 minuten beoordeeld. De TOP commissie bestaat uit ervaren ondernemers eventueel aangevuld met vertegenwoordigers vanuit Universiteit Twente, het business development team van Novel-T en financieel experts. De commissie komt elke derde woensdag van de maand bij elkaar voor presentaties van ondernemers die een TOP aanvraag hebben ingediend. Besluitvorming is op basis van een pitch en het businessplan van de (startende) ondernemer.

De commissie verwacht een korte pitch van 5 min. in relatie tot het businessplan. Aansluitend is er nog 25 min om met de commissie te sparren. Daarna bespreekt de commissie het businessplan en de presentatie onderling om tot een besluit te komen. De coördinator neemt spoedig contact op over de besluitvorming.

Wat toetst de TOP commissie?

 • Is er sprake van een doordacht, realistisch, innovatief en schaalbaar businessmodel, dat (bij voorkeur) een probleem in de markt oplost;
 • Heeft marktvalidatie plaatsgevonden;
 • Is er sprake van een ondernemend en complementair team (financieel, technisch, commercieel);
 • Kan de TOP lening worden terugbetaald;
 • Is er al toegang tot de markt (of dat dit binnen afzienbare tijd te verwachten is);
 • Is concurrentievoordeel aanwezig;
 • Kloppen de financiële cijfers;
 • Is er een samenwerking tussen het bedrijf en de Universiteit Twente of is het realistisch dat deze er komt.

Op basis van de (schriftelijk) ingediende informatie en pitch zal de TOP commissie besluiten:

 • een TOP plaats toe te kennen, al dan niet onder bepaalde voorwaarden of
 • geen TOP plaats toe te kennen omdat onvoldoende aan de gestelde criteria wordt voldaan of
 • nadere vragen te stellen en, indien zij dit wenst, de ondernemer de kans te geven opnieuw te pitchen.

BUSINESSPLAN

Er is een aantal punten belangrijk om in je businessplan op te nemen:

 • Financiële paragraaf waarin onder andere de TOP lening, inclusief aflossingsverplichting wordt opgenomen;
 • Je motivatie voor het indienen van je voorstel voor een TOP lening;
 • Bewijs van de toegevoegde waarde van je onderneming voor Oost-Nederland (bijv. de locatie van je bedrijf).
 • De samenwerking met Universiteit Twente.

Een beknopte checklist voor het businessplan vind je hier. Heb je extra informatie nodig voor het schrijven van een businessplan (bijvoorbeeld een sjabloon) of het opstellen van financiële cijfers, dan kan de coördinator je daarvan voorzien.

VERWACHTINGEN

Het TOP programma biedt vele financiële en praktische voordelen. Van TOP deelnemers verwachten we daarom een bepaald niveau van betrokkenheid en inspanning. Tijdens het halfjaar en het eindgesprek moet inzet van de ondernemers onder andere blijken uit het volgende:

 • Een presentatie van de status van het businessplan;
 • Transparantie over de inzet van de TOP lening;
 • Een door een accountant goedgekeurde jaarrekening en de meest actuele cijfers.
Resultaten TOP lening

Resultaten TOP lening

In het verleden hebben al vele bedrijven een TOP plaats gehad. De TOP ondersteuning heeft er mede voor gezorgd dat vele van deze bedrijven een enorme groei hebben doorgemaakt. Periodiek monitoren we deze resultaten. Een PDF-overzicht van de resultaten vind je hier.

SUPPORT NA TOEKENNING VAN DE LENING

Naast financiering biedt Qredits aanvullende diensten en producten om ondernemers te helpen met het starten of groeien van hun bedrijf, zowel gratis al betaald, individueel of in groepsverband. Check voor alle mogelijkheden de site van Qredits

Meld je aan voor de TOP lening

Wij verzoeken je het formulier volledig in te vullen, echter pas nadat een intakegesprek met de coördinator heeft plaatsgevonden. De coördinator neemt vervolgens contact met je op om het vervolg van de procedure te bespreken.

Neem contact met ons op