Nieuwe positionering en media-strategie voor Talent 45+

Arbeidsvreugde en het inzetten van de opgebouwde expertise en werkervaring in een nieuwe omgeving. Dat zijn de voornaamste drijfveren van 45+'ers met een WO- en HBO-opleiding op zoek naar werk. Hoe kunnen zij het best gefaciliteerd en aangesproken worden?

background-image

In de afgelopen vijf jaar is er veel veranderd op de arbeidsmarkt, zeker ook voor oudere werkzoekenden die hun carrière - al dan niet gedwongen - een nieuwe wending willen geven. Is hun behoefte aan begeleiding bij het vinden van een een nieuwe baan veranderd; zijn andere factoren belangrijker geworden; op welke manier willen ze ondersteund worden?

ACHTERGROND

TalentPlus is een ideële vereniging van werkzoekende 45-plussers met HBO/WO werk- en denkniveau. Doel is deze werkzoekende professionals te ondersteunen bij het vinden van passend werk of het starten van een eigen onderneming. Arbeidsvreugde, maatwerk, 'volhoudbaarheid' en het hernieuwd inzetten van de opgebouwde expertise en werkervaring zijn leidend.

TalentPlus heeft afdelingen in elf van de twaalf provincies. Deelnemer zijn bij TalentPlus is een kwestie van halen en brengen: het uitwisselen van kennis en informatie. Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de zakelijke netwerken van de leden.

Na de Corona periode en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, is het ledenaantal van TalentPlus gedaald. Wel blijft de kwaliteit van de dienstverlening goed op peil, gezien de evaluatieresultaten en exit-interviews van de geslaagde bemiddelingen naar werk. TalentPlus heeft zich als doel gesteld om binnen enkele jaren het ledenaantal te verhogen tot 1% van het totale aantal werkzoekenden van hun doelgroep: ongeveer 300 leden.

VRAAGSTELLING

TalentPlus wil haar zichtbaarheid vergroten. Niet alleen door beter zichtbaar te zijn in (moderne) media-uitingen, maar ook door haar boodschap (zo nodig) grondig te herformuleren en op een vernieuwde manier voor het voetlicht te brengen: Is de behoefte van de doelgroep verschoven? Is er vraag naar (meer) nieuwe vormen van bemiddeling? Hoe wensen toekomstige leden aangesproken te worden? Wat verwachten ze van TalentPlus qua aangeboden lesprogramma's, persoonlijke coaching en sollicitatie-begeleiding?

De studentonderzoeker kan gebruik maken van beoordelingsverslagen, exit-interviews en bijgehouden data om trends in de dienstverlening te analyseren. Ook interviews met voormalige 'leden' en 'proefleden', werknemers en andere aanbieders van arbeidsbemiddeling kunnen voor verdieping van inzicht en 'diagnose' van de organisatie dienen.

EXPERTISE

Ben jij een studentonderzoeker die met veel inlevingsvermogen de positionering van TalentPlus kan helpen vernieuwen, door de inzet van interviews, trendanalyses en nieuwe inzichten in het veld van arbeidsbemiddeling? Dan kun je bij TalentPlus je onderzoeksvaardigheden en communicatie-kennis op een uitdagende manier combineren.

Je inzichten en aanbevelingen zullen zeker meegenomen worden in de toekomstige positionering, werkwijze en media-uitingen van TalentPlus. De organisatie bestaat (nog) voornamelijk uit vrijwilligers, dus de aanbevelingen moeten uitvoerbaar zijn binnen een kleine maar gedreven organisatie die wil toegroeien naar een nieuwe, stabiele en krachtige Vereniging.

Binnen het bestuur van TalentPlus is expertise en begeleidingstijd voorhanden om je afstudeeropdracht te ondersteunen, en kan men jou in contact brengen met experts in het veld alsook leden en werknemers die ervaring hebben opgedaan met de werkwijze van TalentPlus.

Deze opdracht kan goed uitgevoerd worden door een (master) afstudeerstudent CommunicatieWetenschappen of Behavioural Management and Social Sciences. Je kunt desgewenst per direct beginnen, maar een latere startdatum is ook mogelijk.

Interesse?

Interesse in deze opdracht? Stuur ons een mail via smart@novelt.com

Neem contact met ons op