Technology forecasting voor de automatisering van voedselbossen

Ontwerp een product dat de productie vanuit voedselbossen efficiƫnter en commercieel interessanter maakt

background-image

Het duurt een aantal jaren voordat voedselbossen producten gaan leveren. Echter, voor de oogst, verwerking en afzet uit voedselbossen op grote schaal zal dan ook steeds meer behoefte komen aan passende technologie. Om de exploitatie van voedselbossen commercieel interessanter te maken, en daarmee het aandeel van voedselbossen in het Nederlandse landschap verder te vergroten, is automatisering van de verschillende verwerkings-en bewerkingsprocessen een mogelijke oplossing.

ACHTERGROND INFORMATIE

Het doel van dit onderzoek is om op een gestructureerde manier alternatieve oplossingen/scenario’s voor automatisering van de voedsel-bosbouw te vinden. Waar kan onderzoek zich de komende tien jaar het best op richten? Om scenario’s te kunnen ontwikkelen zijn o.a. deelonderzoeken naar voedselbossen (variatie gewassen en vruchten, verschillende ‘lay-outs’, bewerkingsstappen, arbeidsinspanningen etc.) nodig. Ook van belang is de huidige stand van de techniek betreffende de automatisering van het oogstproces (visie, multifunctionele grijpers, autonomie, pad planning, integratie, product transport, veiligheid, wetgeving). Op basis hiervan zullen meerdere scenario’s worden ontwikkeld met verschillende graden van automatisering en verschillende economische en technische risico’s. Deze scenario’s worden geanalyseerd. Kansrijke combinaties van technieken en technologieën worden gezocht die aansluiten bij reeds bestaande of (op korte termijn) realiseerbare oplossingen.
Enkele “70% haalbare” combinaties worden gevisualiseerd. In overleg met de klant wordt de meest kansrijke “Wow-oplossing” voor de toekomst nader uitgewerkt. Het onderzoek is een samenwerking tussen de Universiteit Twente, Fransjan de Waard (St. Voedselbosbouw Nederland), Arne Driessen (Golden Bird Impact Investment) en Geert van der Veer (St. Herenboeren Nederland).

OPDRACHT OMSCHRIJVING

Het doel van dit onderzoek is het op een gestructureerde manier ontwikkelen van alternatieve oplossingen/scenario’s voor de automatiseringsslag van voedselbossen. Op basis van analyses moet duidelijk worden waar het onderzoek naar de automatisering van voedselbossen zich de komende 10 jaar op zal moet richten. Om scenario’s te kunnen ontwikkelen zijn o.a. deelonderzoeken naar voedselbossen (soorten, bewerkingsstappen, arbeidsinspanningen, …) en de huidige stand van de techniek op het gebied van automatisering van het oogstproces (visie, multifunctionele grippers, autonomie, pad planning, integratie, product transport, veiligheid, wetgeving, ..) noodzakelijk. Op basis van deze onderzoeken zullen dan meerdere scenario’s worden ontwikkeld met verschillende graden van automatisering en verschillende economische en technische risico’s. Deze scenario’s moeten worden geanalyseerd zodat verschillende onderzoeks- en ontwikkelthema’s voor de nabije toekomst kunnen worden geïdentificeerd. Het onderzoek is een samenwerking tussen de Universiteit Twente, Fransjan de Waard (St. Voedselbosbouw Nederland), Arne Driessen (Golden Bird Impact Investment) en Geert van der Veer (St. Herenboeren Nederland).

Aanbevolen Opleidingsrichting

Industrial Design Engineering met gevoel voor natuur, landbouw, sustainability en techniek.

Volg je een andere opleiding, maar denk je dat je de uitdaging aankan? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Start Datum

Zo snel mogelijk

Interesse?

Interesse in deze opdracht? Stuur ons een mail via smart@novelt.com

Neem contact met ons op