Onderzoek de mogelijkheden om een (2D) verbeelding om te zetten in een daadwerkelijk werkend kunstwerk

Staat jouw prototype straks in het museum 'Kapel van Verbeelding'?

background-image

In actieve co-creatie met een creatieve studentonderzoeker wil de kunstenaar Glaser graag mogelijkheden onderzoeken om tot een daadwerkelijk werkend prototype te komen. Het is zijn grote wens dat dit kunstwerk wordt gerealiseerd en een vaste plaats krijgt in zijn museum, samen met een multimedia presentatie van het maakproces. Grote kans dus dat jouw creatie een vast plaats krijgt in de Kapel van de Verbeelding te Maastricht!

Het museum Kapel van Verbeelding is gevestigd in Maastricht, gelegen in de Jodenstraat. In diverse ruimten wordt de bezoeker deelgenoot van het werk, de belevingswereld en uiteenlopende kunstuitingen van kunstenaar René Glaser.

Hoogtepunt is de “Kamer van de Gedachtenmechanica”. Daarin komt Glaser’s universum ten volle tot leven. De kunstenaar baseert zijn kleurrijke, mechanische overpeinzingen en verbeeldingen (waaronder wandschilderingen, constructies en ook kroonluchters) op de visionaire werken van Leonardo da Vinci.

CHALLENGE

Uitgaande van organismen en visionaire voorwerpen, expliciteert Glaser verrassende mechanische verbanden: niet in de eerste plaats als ingenieur maar als kunstenaar, op zoek naar nieuwe vormen van verbeelding.

De kunstwerken zijn niet in de eerste plaats ‘werkend’ en reproduceerbaar. Toch wil de kunstenaar deze stap graag een keer maken: is het mogelijk om één van zijn  (2D) verbeeldingen om te zetten in een daadwerkelijk werkend kunstwerk?

Daar komt jouw creatieve inbreng in beeld! In actieve co-creatie met een creatieve studentonderzoeker wil de kunstenaar graag mogelijkheden onderzoeken om tot een daadwerkelijk werkend prototype te komen. Het is zijn grote wens dat dit kunstwerk wordt gerealiseerd en een vaste plaats krijgt in zijn museum, samen met een multimedia presentatie van het maakproces. Grote kans dus dat jouw creatie een vast plaats krijgt in de Kapel van de Verbeelding te Maastricht!

OPDRACHTOMSCHRIJVING

Samen met de kunstenaar ga je als ontwerper en creatief technologie-student op zoek naar mogelijkheden tot realisatie van een werkend kunstwerk. Een aantal ideeën van Glaser toets je op technische realiseerbaarheid, materiaal- en bewerkingseisen, tijdplanning en kostenindicatie. Samen met de kunstenaar kies je vervolgens de meest haalbare optie. Daarna probeer je samen met hem tot een eerste werkend prototype te komen, en lever je een zover als mogelijk uitgewerkt technisch ontwerp.

AANBEVOLEN STUDIE

Creative Technology, Industrial Design Engineering

STARTDATUM

Tussen 1 november 2023 – 1 februari 2024.

Interesse?

Interesse in deze opdracht? Stuur ons een mail via smart@novelt.com

 

Neem contact met ons op