Next Icons | Partner in beeld: Waterschap Vechtstromen

dinsdag 17 oktober 2023
Next Icons | Partner in beeld: Waterschap Vechtstromen

Dat je door samenwerking meer impact kunt realiseren, mag duidelijk zijn. Daarom kijkt Novel-T over de grenzen van de eigen organisatie om de krachten te bundelen met partijen met een hart voor innovatie. De meest recente toevoeging aan dat lijstje partners is Waterschap Vechtstromen. Stefan Nijwening, innovatiemanager bij het waterschap, vertelt over de samenwerking.

Dit verhaal komt uit het Next Icons Magazine. Het hele magazine kun je hier lezen.

Om even een beeld te schetsen: waar houdt het waterschap zich precies mee bezig?

Stefan: “Waterschap Vechtstromen is samen met twintig andere waterschappen verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. De waterschappen zijn de oudste democratische instituties in Nederland, wat niet gek is gezien ons verleden met water. Het gebied waar wij ons over ontfermen beslaat Twente, het Vechtdal, en Zuid-Oost Drenthe. Voor de 800.000 inwoners in dat gebied zuiveren we het afvalwater en dragen we zorg voor de waterkwaliteit. Maar we houden ons bijvoorbeeld ook bezig met het vasthouden van water, wat steeds belangrijker wordt vanwege toenemende droogte. Enerzijds maken we daar beleid op, wat soms abstract kan zijn, maar we maken het ook praktisch en richten ons vooral op de uitvoering: in tal van kleine en grotere projecten in ons werkgebied.” 

Hoeveel ruimte voor innovatie is er binnen jullie organisatie? 

Stefan: “Veel. Onze watergraaf Stefan Kuks zegt altijd: innovatie zit bij Waterschap Vechtstromen in het DNA. Daar ben ik het volledig mee eens. Dat is ook nodig want het waterbeheer kent tal van hardnekkige vraagstukken waarvoor we nog geen pasklare oplossing hebben. Denk aan het verwijderen van medicijnresten uit drinkwater. Of hoe water vast te houden tijdens droogte. Op welke manieren kunnen we dat doen? Die problemen vragen om nieuwe oplossingen. Dat is waarom innovatie voor ons belangrijk is: om snel uitvoerbare en betaalbare oplossingen te vinden voor dat soort problemen. Bovendien vragen we ons steeds af of wat we doen slimmer kan. Is er bijvoorbeeld niet een betere manier om het grondwaterpeil te meten? De technologie gaat tegenwoordig steeds sneller en daar willen we gebruik van maken.” 

Is dat waar het partnership met Novel-T om de hoek komt kijken?

Stefan: “Ja, zeker. Novel-T heeft een netwerk vol met slimme innovatieve bedrijven die ons verder kunnen helpen. We hebben een aantal concrete vraagstukken waar we wel wat denk- en doekracht op kunnen gebruiken. Door de strategische plek op de campus van de Universiteit Twente heeft NovelT een direct lijntje met studenten en onderzoekers. Die willen we ook graag betrekken bij de opgaven waar we voor staan en de oplossingen die we nodig hebben. Hoe we dat precies gaan doen, weten we nog niet. We gaan het partnership open in en omarmen het ‘learning by doing’ principe. We doen in ieder geval mee aan studenten denktank Create Tomorrow. Want innovatie moet ook inspirerend zijn en extra sprankeling geven. Het lijkt me heel interessant om een vraagstuk op tafel te leggen en die af te pellen. Vaak zit er een vraag achter de vraag. En als we dan die echte vraag voorleggen aan mensen van buiten en zij met allerlei leuke, creatieve en rare ideeën komen, dan zeg ik: mission accomplished. Uiteindelijk hoop ik dat we voor specifieke Twentse opgaven mooie Twentse oplossingen bedenken en realiseren. Twente als dé proeftuin voor oplossingen voor droogte en waterschaarste, dat is de droom.”

__________________________________________________

Het Blauwe Goud

Dat vraagstuk van droogte - of beter: waterschaarste - is precies waar Vechtstromen de samenwerking met Novel-T heeft opgezocht. Met het programma Ons Blauwe Goud pakt Waterschap Vechtstromen waterschaarste in de regio Twente aan en vergroten ze het waterbewustzijn bij inwoners en bedrijven. Grolsch en Vitens zijn mede-initiatiefnemers van dit programma en inmiddels werken tal van bedrijven en kennisinstellingen hierin samen. Jan Gooijer, innovation manager bij Vitens: “Door de droogte kunnen we steeds vaker bepaalde bedrijven niet aansluiten. Dat heeft een enorme impact op de economie. Bovendien hebben we aan de andere kant te maken met de alsmaar groeiende bevolking. Om dat het hoofd te kunnen bieden moeten we komen met oplossingen die er nog niet zijn, conventioneel of onconventioneel.” Ook Grolsch is een van de initiatiefnemers. Susan Ladrak: “Water is cruciaal voor het brouwen van ons bier. We streven ernaar om onze bieren zo water efficiënt mogelijk te produceren en onderzoeken mogelijkheden voor het hergebruiken van ons water. Door klimaatverandering staat de waterbeschikbaarheid in Twente onder druk en alleen samen kunnen we dit aanpakken. Wij willen ons als brouwer dan ook graag inspannen om onze gezamenlijke ambitie ‘voldoende water in Twente voor iedereen’ te realiseren.”

Neem contact met ons op