Vechtstromen zoekt voor waterproblematiek nieuwe oplossingen in samenwerking met Novel-T

maandag 31 juli 2023
Vechtstromen zoekt voor waterproblematiek nieuwe oplossingen in samenwerking met Novel-T

Maandag 17 juli ondertekenden Novel-T en Vechtstromen een partnershipsovereenkomst. De twee partijen werken samen in het vinden en versnellen van vernieuwende oplossingen voor de uitdagingen rondom waterbeheer. De samenwerking sluit aan op “Het Blauwe Goud”, het innovatietraject waarin Vechtstromen al intensief samenwerkt met Grolsch en Vitens. Novel-T organiseert met Vechtstromen een jaarprogramma bestaande uit onder meer studenten creathons en diverse sessies met innovatieve startups en mkb bedrijven in de regio.

Grote uitdagingen

De maatschappij staat voor grote uitdagingen als gevolg van klimaatverandering, zeker ook op het gebied van water. Het structurele tekort aan water en de steeds vaker voorkomende situaties van extreme wateroverlast vragen om nieuwe oplossingen en anders handelen van bedrijven en inwoners. Reden voor Waterschap Vechtstromen om de handen ineen te slaan met innovatieaanjager Novel-T. Stefan Nijwening, Waterschap Vechtstromen kijkt uit naar de samenwerking: “Voor het oplossen van het probleem rondom droogte en waterschaarste moeten we alle zeilen bijzetten. Andere oplossingen omarmen, die we waarschijnlijk nog niet eens kennen. Met Novel-T gaan we oplossingen buiten die bestaande paden verkennen, die we hopelijk gaan vinden bij studenten, onderzoekers en het bedrijfsleven.”

Cindy Marsman, CMO bij Novel-T vult aan. “Onze drive is om met de vele innovaties die de regio biedt ook echte impact te maken op dit vraagstuk. Water is een eerste levensbehoefte, de urgentie om nieuwe oplossingen te vinden is groot. Ik ben ervan overtuigd dat we met dit traject een belangrijke meerwaarde kunnen bieden in de uitdagingen die er liggen. Zo helpen we niet alleen in de toeleiding naar nieuwe oplossingen. Middels onze validatieprogramma’s en business support kunnen we ook nieuwe proposities helpen ontwikkelen en vermarkten.”

Over Novel-T

Novel-T is een non-profit organisatie en helpt nieuwe bedrijven ontstaan, en bestaande bedrijven vernieuwen. Innovatie is daarbij de drijvende kracht. De stichting is opgericht door Universiteit Twente, Hogeschool Saxion, Provincie Overijssel, Gemeente Enschede en Twente Board, en heeft als missie om ondernemers te helpen de wereld te veranderen door innovatie.

Over Waterschap Vechstromen

Samen met inwoners en partners werkt Waterschap Vechstromen aan een aantrekkelijke leefomgeving en zorgen met het belastinggeld van inwoners en ondernemers voor voldoende, schoon en veilig water in Twente, het Vechtdal en Zuidoost Drenthe.

Dit doen ze met grote betrokkenheid bij en in verbinding met onze leefomgeving. Daarbij staan ze, en de maatschappij, voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat, de eisen aan waterkwaliteit en het streven naar duurzaamheid.

Neem contact met ons op