cases >> FieldFactors

PIONEERS IN REGENWATERHERGEBRUIK EN DUURZAME STADSONTWIKKELING

Pioneers in regenwaterhergebruik en duurzame stadsontwikkeling

PIONEERS IN REGENWATERHERGEBRUIK EN DUURZAME STADSONTWIKKELING

Karina Peña en Wilrik Kok, oprichters van FieldFactors, werden in 2016 geïnspireerd door een terugkerend probleem dat ze vanuit hun kleine kantoor in het centrum van Amsterdam waarnamen: wateroverlast door regenval. Als afgestudeerden in architectuur met een diepe interesse in watertechnologie, zagen ze een kans om een significante verandering teweeg te brengen. Hun missie werd het ontwikkelen van een circulair watersysteem dat niet alleen wateroverlast aanpakt, maar ook bijdraagt aan een natuurlijke watercyclus in de stad.

“We zagen regelmatig dat water in de stad niet kon wegstromen en we dachten: dit moet anders kunnen,” vertelt Karina. Samen met Wilrik werd ze geïnspireerd door de natuurlijke waterkringloop, die ze naar stedelijke gebieden wist te vertalen. Karina: “Ons voornaamste doel was om de natuurlijke watercyclus terug te brengen naar de stad en slimmer gebruik te maken van het regenwater.” 

Een revolutionair watersysteem

Na uitvoerig testen in samenwerking met de TU Delft ontwikkelden ze BlueBloqs. Een samenstelling van technieken voor regenwaterzuivering en diepte-infiltratie, waarbij we grote volumes regenwater zuiveren en onder de grond opslaan voor hergebruik als alternatieve zoetwatervoorziening.

Karina vertelt enthousiast: “Met ons systeem hebben we een revolutionaire manier gevonden om regenwater te zuiveren, onder de grond op te slaan, en vervolgens te hergebruiken. Dit is een grote verandering, omdat het water normaliter naar zee wordt weggepompt.” De technologie wordt inmiddels op acht verschillende locaties gebruikt. Een van de meest opvallende projecten is in Diergaarde Blijdorp Rotterdam, waar jaarlijks 9 miljoen liter regenwater wordt opgevangen en direct wordt hergebruikt in het park. Een besparing van 9 miljoen liter drinkwater per jaar.

Fonteinen met regenwater 

FieldFactors, inmiddels een team van tien enthousiaste medewerkers, blijft hun technologie doorontwikkelen en verbeteren. Karina: “Naast de projecten in Nederland, zijn we ook in Madrid bezig met een spannende pilot. Hier willen we het drinkwater dat gebruikt wordt voor stadsvijvers en fonteinen vervangen met gezuiverd regenwater.” Een cruciaal onderdeel van hun technologie is het H2Q Dashboard, een cloud platform dat gebruikers en beheerders inzicht geeft in de waterkwaliteit en prestaties van hun circulaire watersystemen.

Klaar voor investeerders 

Inmiddels bestaat de startup zeven jaar. Karina: “De watersector is conservatief en het heeft even geduurd voordat we mensen konden overtuigen van ons product.” Door recente groei ontstond de behoefte aan gerichte hulp binnen het team. “We deden mee aan het BeStart programma om door te groeien naar een scale up. De ondersteuning van Novel-T tijdens het programma, heeft ons ontzettend goed geholpen. "Nu zijn we beter voorbereid om het gesprek met investeerders aan te gaan,” vertelt Karina.

Wereldwijd impact maken

Met hun ambitieuze plannen, waaronder een project in Mexico-Stad – een stad die kampt met verzakkingen als gevolg van watertekorten – hoopt FieldFactors hun impact uit te breiden. Karina sluit af: “Dat stijgende lijntje wat je vaak wordt beloofd als je gaat ondernemen is niet vanzelfsprekend. Er zijn veel ups en downs, maar ik ben dankbaar dat we als team altijd hebben volgehouden en nu dagelijks impact maken.”

"Met ons systeem hebben we een revolutionaire manier gevonden om regenwater te zuiveren, onder de grond op te slaan, en vervolgens te hergebruiken."

Karina Peña

CEO FieldFactors

Meer over
FieldFactors

FieldFactors streeft naar groene en gezonde steden met duurzame, circulaire watersystemen. Deze Nederlandse startup innoveert in het stadsbeheer van regenwater met hun BlueBloqs systeem, een efficiënte en circulaire oplossing voor de zuivering, opslag en hergebruik van regenwater. Het systeem helpt bij het voorkomen van wateroverlast door hevige regenval en draagt bij aan het oplossen van droogteproblemen, hittestress en bodemdaling. Daarnaast bevordert BlueBloqs de natuurinclusieve omgeving.

Neem contact met ons op