cases >> Carbotreat

CO2 AFVANGINSTALLATIES VOOR BEDRIJVEN

CO2 afvanginstallaties voor bedrijven

CO2 AFVANGINSTALLATIES VOOR BEDRIJVEN

Om de klimaatdoelen te kunnen halen, moeten we meer doen dan alleen het beperken van de uitstoot. Het afvangen van CO2 lijkt een veelbelovende oplossing. Nadat Bouman Industries in Almelo in 2014 de eerste CO2-afvanginstallatie in Nederland bouwde in samenwerking met Twence, zagen ze de potentie en richtten ze Carbotreat op die zich volledig op deze oplossing focust. Managing director Frank Sanders vertelt over hun innovatie.

Hoewel de industrie steeds minder CO2 uitstoot, blijft het de grootste vervuiler. “Daar valt dus ook de meeste winst te behalen,” zegt Frank. “Die bedrijven gebruiken vaak warmte of stoom in hun proces en hebben dan een stoomketel, een gasturbine of een motor die aardgas gebruikt. En als je aardgas verbrandt, stoot je CO2 uit. Daar hebben wij installaties voor die die CO2 kunnen afvangen - zowel voor kleinere bedrijven als complete kolencentrales. Je kunt je voorstellen dat het voor zulke bedrijven lastig is om te verduurzamen: overgaan op waterstof is ontzettend kostbaar, en volledig elektrisch kan ook niet altijd. Het netwerk moet dan namelijk geschikt zijn, en soms heb je gewoon stoom nodig voor je proces. Door een van onze carbon capture installaties ernaast te zetten, is er vrijwel geen verandering aan het productieproces nodig, maar realiseer je wel impact door de uitstoot af te vangen en op te slaan.” 

Vergroenen van de scheepvaart

Een andere sector waar Carbotreat impact maakt, is de scheepvaart. “Samen met 18 andere bedrijven doen we nu een pilot om aan te tonen dat onze installatie op een schip ook werkt,” vertelt Frank. “Daarmee zijn we een van de eersten ter wereld die zoiets doen. De installatie staat momenteel op een schip en vaart een halfjaar mee. De CO2 die we uit de rookgassen afvangen maken we vloeibaar en slaan we op in een tank. Op dit moment is het nog een kleine installatie om te laten zien dat de techniek werkt, maar na de pilot hopen we opdrachten op volledige schaal te krijgen. Dat zou de vergroening van de scheepvaart in versnelling kunnen brengen, want momenteel wordt er voornamelijk gekeken naar alternatieve groene brandstoffen. Bovendien gaan schepen lang mee, dus moeten we nu een oplossing hebben die je ook kunt toepassen op oudere schepen. Door CO2 af te vangen kun je op korte termijn de scheepvaart voor een groot deel vergroenen. Uiteindelijk, wanneer schepen op metanol gaan varen, kun je de afgevangen CO2 weer omzetten in brandstof zodat je een gesloten circuit krijgt.” 

Carbon capture als dienst

Terug naar de industrie. Want daarvoor zocht Frank naar een nieuw businessmodel. Een installatie aanschaffen is voor veel kleine ondernemers namelijk financieel niet haalbaar. Zo ging hij tijdens Innovate GO aan de slag met de vraag of hij hun concept kon aabieden als dienst. Frank: “Carbon capture kan mkb’ers in de industrie helpen verduurzamen, maar voor veel ondernemers is de technologie nog onbekend. Dat was voor mij een eyeopener. We hebben veel met potentiële klanten gesproken om te kijken of ons concept bij hun kan werken. Daar kregen we veel positieve reacties op, want met onze oplossing kunnen ze vergroenen zonder hun proces om te gooien. We kunnen de keten vergroenen door maatwerk aan te bieden, want de ondernemers kunnen de afgevangen CO2 ook inkopen en hergebruiken. 

De methode die we tijdens Innovate GO leerden, gebruiken we nog steeds voor andere innovatietrajecten. Maar niet alleen de methode die we vanuit Novel-T hebben gekregen heeft ons erg geholpen, ook het netwerk heeft deuren geopend. Zo zijn we bijvoorbeeld in contact gekomen met mensen die ervaring hadden met servitization. Dat was voor ons erg waardevol. Met onze ervaring met deze technologie, kan het erg groot worden. Carbon capture is veelbelovend en we hebben deze technologie nodig om onze planeet groen te houden. Uitstoot blijf je namelijk houden, en door het af te vangen kun je de keten toch circulair maken. Een toekomst is er dus zeker voor Carbotreat.” 

"Met onze oplossing kan het mkb vergroenen zonder hun productieproces om te gooien."

Frank Sanders

Managing director Carbotreat

Meer over
Carbotreat

Nadat Bouman Industries in Almelo in 2014 de eerste CO2-afvanginstallatie in Nederland bouwde in samenwerking met Twence, zagen ze de potentie en richtten ze Carbotreat op die zich volledig op deze oplossing focust.

Neem contact met ons op