cases >> Politie

SNELLERE EN EFFICIËNTERE HULPVERLENING MET DRONES.

Snellere en efficiëntere hulpverlening met drones.

SNELLERE EN EFFICIËNTERE HULPVERLENING MET DRONES.

Innovatie is niet alleen essentieel voor bedrijven om bij te blijven, maar ook voor organisaties zoals de politie. Door de inzet van nieuwe technologieën kunnen zij snellere en efficiëntere hulpverlening bieden. Eén van die technologieën die de politie inzet, zijn drones. Operationeel specialist bij de politie Remco Aagtjes vertelt over de impact die een politiedrone kan maken.

Bij een politiedrone hoeven we niet te denken aan een futuristische samenleving waarin iedereen op elk moment wordt gesurveilleerd door een drone. Het pilotproject dat nu draait, richt zich namelijk op een ander aspect van politiewerk. Remco vertelt: “De drone die we in dit pilotproject testen gaan we inzetten bij 112-meldingen, zoals een plaats delict of verkeersongevallen. Op het moment van de melding kunnen we de drone op afstand vooruit sturen en overzichtsbeelden maken van de situatie, nog voordat de agenten op locatie zijn. Zo kunnen we een visualisatie maken van de locatie zoals die is. We kunnen dan bijvoorbeeld meer mensen aansturen wanneer de snelweg een chaos blijkt te zijn door een ongeluk, of eerder zien waar een verdachte heen vlucht na bijvoorbeeld een inbraak. Ook een vermist persoon zoeken gaat sneller vanuit de lucht.”

Enorme tijdswinst

Op dit moment zit het project nog in een pilotfase, maar worden drones al wel operationeel ingezet. “In 2018 zagen we dat drones steeds meer gemeengoed werden,” zegt Remco. “We vroegen ons dus af: is dat voor ons ook een middel om ons werk beter te doen? Al gauw bleek bijvoorbeeld dat de tijdswinst enorm was. Met een drone de situatie van een plaats delict of verkeersongeluk op beeld vastleggen en inmeten gaat veel sneller dan een analist met z’n busje kan. Maar ook het overzicht bij evenementen en festivals is vanuit de lucht zeer waardevol. Publieks- en verkeersstromen zijn op die manier goed te monitoren.

Als we de drone ook nog op afstand kunnen besturen, dan hoeven we niet te wachten tot de dronepiloot op locatie is voordat we beelden kunnen maken. Bij incidenten als een verkeersongeval kunnen we dan sneller inschatten of opschaling nodig is of bijvoorbeeld specialistische inzet. ” Uiteraard kijkt de politie tijdens de pilot ook naar de mening van burgers. “Onze pilot bestaat eigenlijk uit drie aspecten,” schetst Remco de situatie. “Allereerst natuurlijk de techniek, waarbij we de drone koppelen aan de meldkamer. Ten tweede kijken we naar de maatschappelijke acceptatie. Hoe kunnen we mensen laten weten dat onze drone vliegt, en waarvoor? Daar hebben we studenten over laten meedenken tijdens een creathon en organiseren we burgerpanels. Ten derde heb je de juridische onderbouwing: hoe voldoet het aan de wetgeving? Het belangrijkste bij dit alles is dat we de veiligheid en hulpverlening kunnen optimaliseren.”

Dronenetwerk voor hulpverlening

Het derde aspect zorgt nog wel voor een aantal uitdagingen. Momenteel is het namelijk niet zonder meer toegestaan om een drone te besturen buiten je gezichtsveld. “Dat mag alleen onder strenge voorwaarden,” legt Remco uit. “Als politie moeten we voldoen aan dezelfde regels als ieder ander. Gelukkig kunnen we gebruikmaken van de testruimte bij Space53 op Technology Base. We zetten nu volle bak in op het krijgen van ontheffing om buiten zicht te mogen vliegen. Als we laten zien dat dat veilig kan, kunnen we de stap zetten naar een operationele setting in Twente. Uiteindelijk zou het mooi zijn als we voor de hulpdiensten in Nederland een dronenetwerk hebben. Door mee te bewegen met deze technologische ontwikkeling kunnen we met een slim en handig middel onze hulpverlening optimaliseren.”

"Met een drone de situatie van een plaats delict of verkeersongeluk op beeld vastleggen en inmeten gaat veel sneller dan een analist met zn busje."

Remco Aagtjes

Operationeel specialist politie

Meer over
Politie

Innovatie is niet alleen essentieel voor bedrijven om bij te blijven, maar ook voor organisaties zoals de politie. Door de inzet van nieuwe technologieën kunnen zij snellere en efficiëntere hulpverlening bieden. Eén van die technologieën die de politie inzet, zijn drones. Operationeel specialist bij de politie Remco Aagtjes vertelt over de impact die een politiedrone kan maken.

Neem contact met ons op