cases >> ReCarbn

CO2 AFVANGEN UIT DE ATMOSFEER.

CO2 afvangen uit de atmosfeer.

CO2 AFVANGEN UIT DE ATMOSFEER.

Kennis uit onderzoek speelt een grote rol in het oplossen van de grote problemen van onze tijd. Maar dan moet die kennis niet binnen de muren van de kennisinstelling blijven. Daarom gingen Guus Dubbink, Ewout Ruijs en Sophia Hummelman aan de slag met de kennis van onderzoeker Wim Brilman. Het resultaat? ReCarbn, een UT spin-off die CO2 afvangt uit de atmosfeer om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

CO2 verwijderen uit de atmosfeer

Al jaren worden er plannen gemaakt om de opwarming van de aarde terug te dringen, maar nog met te weinig resultaat. Tijd voor actie, vond Guus. “We gaan nog steeds te snel richting een opwarming van 1,5 graad,” zegt hij. “Dat heeft vergaande gevolgen, zoals de stijging van de zeespiegel, langere periodes van hitte en droogte, maar ook periodes met extreem veel neerslag. Er zijn wel maatregelen die we kunnen nemen om emissies te reduceren, zoals minder vliegen en plantaardig eten. Maar helaas is dit niet voldoende en zijn gevolgen van klimaatverandering al zichtbaar. Daarom zullen we naast het reduceren van emissies ook CO2 moeten verwijderen uit de atmosfeer. Hoogleraar Wim Brilman heeft de afgelopen tien jaar gewerkt aan een technologie die dat op een betaalbare en energie-efficiënte methode kan. Dat is de basis van ReCarbn. Wij halen koolstof uit de atmosfeer en hergebruiken dat op verschillende manieren.”

Goed doen voor de wereld

Guus en Ewout kenden elkaar vanuit hun vorige werk bij Invest-NL. Daar waren ze op zoek naar duurzame startups om in te investeren. “Na mijn studie aan de UT had ik contact gehouden met Wim,” vertelt Guus. “Hij vond natuurlijk dat we in carbon capture moesten investeren. Zelf had hij geen spin-off, maar hij had wel de technologie. Wij zagen de potentie, dus besloten we om het samen naar de markt te brengen.” Met hun achtergrond in scheikunde en werktuigbouwkunde waren Guus en Ewout nog op zoek naar een commercieel talent om hun team compleet te maken. Dat vonden ze in Sophia. “Ik wilde aan de slag bij een startup die echt iets goeds doet voor de wereld,” vertelt ze. “Ik plaatste een oproep op Linkedin en zo hebben Guus en Ewout me gevonden. Het idee van ReCarbn maakte me meteen enthousiast en toen onze samenwerking ook nog soepel verliep, was ik helemaal om.”

Kwaliteiten

Met het core team compleet konden Guus, Ewout en Sophia aan de slag. Sinds december 2022 is ReCarbn officieel een spin-off van de UT. “We hebben onze kwaliteiten als kernteam, maar we kunnen niet alles zelf,” zegt Ewout. “Daarom was het heel fijn dat we bij de opstart de support van Novel-T hadden. Maar ook na het opstarten hadden we bijvoorbeeld juridische ondersteuning nodig, en konden we hulp gebruiken op het gebied van subsidies en durfkapitaal ophalen. Daar werden we ook goed en snel bij geholpen, wat ontzettend fijn was.”

Niet meer stilzitten

Nu zijn Guus, Ewout en Sophia klaar om tot grote hoogtes te stijgen met ReCarbn. Ewout: “We gaan richting een tijd waarin iedereen wel snapt dat we niet meer stil kunnen zitten als het gaat om klimaatverandering. Dat we niet alleen uitstoot moeten verminderen, maar dat we het ook uit de lucht moeten filteren. Over zeven jaar willen we dan ook onze grootste fabriek operationeel hebben die goed draait. Daarna willen we technologie wereldwijd opschalen door middel van verkoop op licentiebasis. Bovenal willen we een significantie bijdrage leveren aan het terugdringen van klimaatverandering.” Sophia vult aan: “Daarnaast willen we een leuke organisatie opgebouwd hebben waar heel jong Nederland wil werken. Dus als er nu al mensen enthousiast zijn die op wat voor manier dan ook willen bijdragen, dan gaan we daar graag mee in gesprek!”

"Bovenal willen we een significante bijdrage leveren aan het terugdringen van klimaatverandering."

Guus Dubbink, Ewout Ruijs & Sophia Hummelman

ReCarbn

Meer over
ReCarbn

Kennis uit onderzoek speelt een grote rol in het oplossen van de grote problemen van onze tijd. Maar dan moet die kennis niet binnen de muren van de kennisinstelling blijven. Daarom gingen Guus Dubbink, Ewout Ruijs en Sophia Hummelman aan de slag met de kennis van onderzoeker Wim Brilman. Het resultaat? ReCarbn, een UT spin-off die CO2 afvangt uit de atmosfeer om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Neem contact met ons op