cases >> Go2Sure

EENVOUDIGE EN EFFICIËNTE RISICOMANAGEMENT.

Eenvoudige en efficiënte risicomanagement.

EENVOUDIGE EN EFFICIËNTE RISICOMANAGEMENT.

Ondernemen is niet zonder risico. Dat weet Go2Sure directeur Raoul Willemsen maar al te goed. Daarom zet het bedrijf zich in om andere ondernemers te ondersteunen in het managen van die risico’s. En met hun nieuwste innovatie zorgen ze ervoor dat risicomanagement efficiënt en eenvoudig toepasbaar wordt.

Afvinklijstje

Hoewel je een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) moet doen zodra je medewerkers in dienst hebt, heeft 80% van de mkb’ers geen goedgekeurde RI&E. “Je voldoet dan niet aan de wet,” legt Raoul uit. “Bovendien betekent dit dat je de bedrijfsrisico’s voor je werknemers onvoldoende in beeld hebt.” Als specialist op het gebied van risicomanagement vroeg Raoul zich af hoe dit kon. “Het is niet zo dat iedere mkb’er zich tegen de overheid wil verzetten. Wij kwamen erachter dat het voor veel ondernemers niet duidelijk is wat de toegevoegde waarde is van een RI&E. Het wordt vooral gezien als een papieren tijger. Een hoop rompslomp voor een lijstje wat je eens in de vier jaar moet afvinken. Dat is jammer omdat inzicht in je risico’s ervoor zorgt dat je veiliger kunt werken, maar ook simpelweg omdat je zo onverwacht hoge kosten kan voorkomen.”

Vergroten van bewustwording

Daarom bedacht Raoul een app die de vragen uit de RI&E opsplitst en op gezette momenten aan de juiste personen stelt. Zo heeft een organisatie altijd de RI&E up-to-date en wordt het invullen eenvoudiger. “Wij stellen de vragen aan de juiste personen op het juiste moment en op de juiste plek,” vertelt Raoul. “Werknemers krijgen op relevante momenten een melding om een vraag uit de RI&E te beantwoorden. Hierdoor wordt de vragenlijst opgesplitst en ingevuld door meerdere mensen binnen de organisatie. Het is namelijk niet logisch als één persoon antwoord moet geven over alle veiligheidsaspecten binnen de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan een ziekenhuis. Met onze app beantwoordt de receptionist vragen over fysiek geweld bij de balie, de cateraar beantwoordt vragen over voedselveiligheid en de röntgenafdeling beantwoordt vragen over kernfysica. Hierdoor voelt het nuttig om er aandacht aan te geven. Wanneer je croissantjes bakt ben je namelijk niet bezig met kernfysica, en heb je ook geen zicht op die risico’s. De app zorgt voor een completer beeld van de situatie en betrekt de hele organisatie bij risicomanagement. Zodra de vragen ingevuld zijn, geeft de app ook tips om de situatie eventueel te verbeteren en wordt er een objectieve ranking aangebracht op de risico’s. Zo wordt de bewustwording van de risico’s vergroot binnen de hele organisatie.”

Structureel tijd voor innovatie

Raoul stapte met zijn team in het Innovate GO programma zodat ze gegarandeerd tijd hadden om te werken aan deze innovatie. “Dit was voor ons heel nuttig om meerdere redenen. Door het programma werden we gedwongen om afstand te nemen van de dagelijkse problematiek, waardoor we konden focussen op de innovatie. Ook hebben we nu een methode meegekregen waarmee we structureel tijd kunnen maken voor innovatie. Maar het programma kreeg voor ons echt betekenis door Marike Boertien, onze coach. We konden kritisch naar elkaar zijn en zijn samen heel serieus bezig geweest. Dat was ontzettend fijn. Ik vind het dan ook heel gaaf dat ik nu zelf in de adviesraad zit van het programma. Zo blijft innovatie top-of-mind bij mij.”

Nog lang niet klaar

Inmiddels zijn ze een halfjaar onderweg met de app en zien ze de eerste resultaten. “We zijn vooral actief in de domeinen bouw, arbo en sport. Risicomanagement wordt steeds meer erkend als noodzakelijk, zowel nationaal als internationaal. Zo werken heel veel aannemers in Nederland al met ons samen voor bouwinspecties, hebben we een leidende positie als software-kwaliteitsborgingsinstrument, gebruiken gemeentes en veiligheidsregio’s onze oplossing en hebben we een exclusief contract met Centric voor toezicht bij de Omgevingswet. Dat biedt ook kansen voor het verder uitrollen van de app. We kijken daarom ook steeds meer naar wat de mogelijkheden zijn om de internationale markt te betreden. Als risicomanager pur sang zie ik daar natuurlijk de risico’s van die we goed moeten onderzoeken, maar ik zie ook absoluut de kansen en mogelijkheden. We zijn zeker nog lang niet klaar.”

"Wij stellen de vragen aan de juiste personen op het juiste moment en op de juiste plek."

Raoul Willemsem

Directeur Go2Sure

Meer over
Go2Sure

Ondernemen is niet zonder risico. Dat weet Go2Sure directeur Raoul Willemsen maar al te goed. Daarom zet het bedrijf zich in om andere ondernemers te ondersteunen in het managen van die risico’s. En met hun nieuwste innovatie zorgen ze ervoor dat risicomanagement efficiënt en eenvoudig toepasbaar wordt.

Neem contact met ons op