TOP Regeling

Zet de volgende stap met je startup met de Novel-T TOP Regeling.

TOP Regeling

De TOP regeling is een (pre-)seed fonds voor innovatieve startups in Twente. Je krijgt een jaar lang brede ondersteuning in de vorm van juridisch advies, communicatieadvies, netwerken en een lening met gunstige voorwaarden. De TOP regeling heeft al meer dan 25 jaar financiële ondersteuning en business development geboden aan honderden innovatieve bedrijven.

De TOP regeling is bedoeld voor alle innovatieve starters en groeiers in Twente die (willen) samenwerken met de Universiteit Twente.

Ondernemers die een TOP plaats hebben bemachtigd, kunnen gebruik maken van de volgende ondersteuning:

 • Ondersteuning van coaches bij het uitwerken van het businessplan;
 • Professionele marktscan met waardevolle inzichten;
 • Lening van € 40.000,- met aantrekkelijke voorwaarden, verstrekt door onze partner Qredits Microfinanciering Nederland;
 • Ondersteuning door BDO Accountants & Adviseurs bij het opzetten van een goede financiële administratie om succesvol naar een toekenning toe te werken;
 • Ondersteuning in de ontwikkeling van je businesscase ten behoeve van een succesvolle TOP aanvraag door onze partner Golden Egg Check;
 • Uiteenlopende coaching en advies door Qredits;
 • Coaching en advies over juridische zaken, waaronder bedrijfsrecht;
 • Ondersteuning door IP-specialisten bij vraagstukken over de bescherming van je idee of vinding;
 • Ondersteuning en advies in marketing en communicatie;
 • Ondersteuning bij het vinden van kennisintensieve en/of technische ondersteuning voor een product of dienst vanuit Universiteit Twente;
 • Business coaching;
 • In goed overleg gebruik van kantoor- en vergaderruimtes van Novel-T;
 • Openstelling van relevante en hoogwaardige netwerken;
 • Een jaar lang lidmaatschap van Technologie Kring Twente.

Voorwaarden voor deelname

Om een aanvraag voor een TOP plaats te kunnen doen moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden:

 • Het bedrijf is niet ouder dan 5 jaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • Een innovatief en/of kennisintensief businessmodel dat schaalbaar is;
 • Het bedrijf heeft geen TOP plaats aangevraagd en toegekend gekregen in het verleden;
 • Het bedrijf levert een aantoonbare bijdrage aan de economische ontwikkeling van Oost-Nederland;
 • Er is sprake van een samenwerking tussen het bedrijf en de Universiteit Twente of er is een realistisch plan en het is vanuit bedrijf en kennisinstelling aannemelijk gemaakt dat deze samenwerking er op korte termijn komt.

Procedure voor deelname aan het TOP Programma

Om in aanmerking te komen voor het TOP programma moet de volgende procedure worden gevolgd:

1. Intakegesprek met de coördinator;
2. Inzending van het intakeformulier (check van de voorwaarden voor deelname);
3. Ondersteuning in het verbeteren van het businessplan (workshops, accountant, een-op-een meetings);
4. Inzending van het definitieve businessplan voor TOP en check van compleetheid (deadline: elke eerste woensdag van de maand);
5. Presentatie en beoordeling door de TOP commissie (gepland op elke derde woensdag van de maand);
6. Bij toekenning: een toelichting op de ondersteuning die door het TOP Programma wordt aangeboden, waaronder het verstrekken van de lening door Qredits;
7. Bij toekenning: verbinding met externe partijen die support leveren aan het TOP programma.
8. Halfjaargesprek met de TOP commissie;
9. Jaar- en tevens eindgesprek met de TOP commissie.

Intakeformulier voor de TOP Regeling

Het intakeformulier voor de TOP Regeling vind je hier. Wij verzoeken je het formulier volledig in te vullen, echter pas nadat een intakegesprek met de coördinator heeft plaatsgevonden. De coördinator neemt vervolgens contact met je op om het vervolg van de procedure te bespreken.

Assessment en commissie

Om in aanmerking te komen voor de TOP regeling, moet de deelnemer een assessment behalen. Dit assessment wordt aan de hand van een korte pitch van 5 minuten beoordeeld. De TOP commissie bestaat uit ervaren ondernemers eventueel aangevuld met vertegenwoordigers vanuit Universiteit Twente, het business development team van Novel-T en financieel experts. De commissie komt elke derde woensdag van de maand bij elkaar voor presentaties van ondernemers die een TOP aanvraag hebben ingediend. Besluitvorming is op basis van een pitch en het businessplan van de (startende) ondernemer.

De commissie verwacht een korte pitch van 5 min. in relatie tot het businessplan. Aansluitend is er nog 25 min om met de commissie te sparren. Daarna bespreekt de commissie het businessplan en de presentatie onderling om tot een besluit te komen. De coördinator neemt spoedig contact op over de besluitvorming.

Wat toetst de TOP commissie?

 • Is er sprake van een doordacht, realistisch, innovatief en schaalbaar businessmodel, dat (bij voorkeur) een probleem in de markt oplost;
 • Heeft marktvalidatie plaatsgevonden;
 • Is er sprake van een ondernemend en complementair team (financieel, technisch, commercieel);
 • Kan de TOP lening worden terugbetaald;
 • Is er al toegang tot de markt (of dat dit binnen afzienbare tijd te verwachten is);
 • Is concurrentievoordeel aanwezig;
 • Kloppen de financiële cijfers;
 • Is er een samenwerking tussen het bedrijf en de Universiteit Twente of is het realistisch dat deze er komt.

Op basis van de (schriftelijk) ingediende informatie en pitch zal de TOP commissie besluiten:

 • een TOP plaats toe te kennen, al dan niet onder bepaalde voorwaarden of
 • geen TOP plaats toe te kennen omdat onvoldoende aan de gestelde criteria wordt voldaan of
 • nadere vragen te stellen en, indien zij dit wenst, de ondernemer de kans te geven opnieuw te pitchen.

Onderdelen in je businessplan

Er is een aantal punten belangrijk om in je businessplan op te nemen:

 • Financiële paragraaf waarin onder andere de TOP lening, inclusief aflossingsverplichting wordt opgenomen;
 • Je motivatie voor het indienen van je voorstel voor een TOP regeling;
 • Bewijs van de toegevoegde waarde van je onderneming voor Oost-Nederland (bijv. de locatie van je bedrijf).
 • De samenwerking met Universiteit Twente.

Een beknopte checklist voor het businessplan vind je hier. Heb je extra informatie nodig voor het schrijven van een businessplan (bijvoorbeeld een sjabloon) of het opstellen van financiële cijfers, dan kan de coördinator je daarvan voorzien.

Verwachtingen van een TOP deelnemer

Het TOP programma biedt vele financiële en praktische voordelen. Van TOP deelnemers verwachten we daarom een bepaald niveau van betrokkenheid en inspanning. Tijdens het halfjaar en het eindgesprek moet inzet van de ondernemers onder andere blijken uit het volgende:

 • Een presentatie van de status van het businessplan;
 • Transparantie over de inzet van de TOP lening;
 • Een door een accountant goedgekeurde jaarrekening en de meest actuele cijfers.

Monitoring resultaten TOP

In het verleden hebben al vele bedrijven een TOP plaats gehad. De TOP ondersteuning heeft er mede voor gezorgd dat vele van deze bedrijven een enorme groei hebben doorgemaakt. Periodiek monitoren we deze resultaten. Een PDF-overzicht van de resultaten vind je hier.

Voorgaande TOP Bedrijven

Al sinds 1987 laat TOP ondernemers uit onze regio duurzaam verder groeien. Vele bedrijven gingen je al voor.

Naast financiering biedt Qredits aanvullende diensten en producten om ondernemers te helpen met het starten of groeien van hun bedrijf, zowel gratis al betaald, individueel of in groepsverband. Check voor alle mogelijkheden de site van Qredits.

Alle veelgestelde vragen vind je hier. We proberen zo volledig mogelijk te zijn met deze FAQ. Staan hier echter niet de antwoorden die je zoekt. Neem dan contact op met de coördinator. 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw startup?

Neem contact met ons op

Albert-Jan de Croes

Kapitaalexpert

Deze bedrijven maakten gebruik van de TOP-regeling

Contact

Werken bij Novel-T

Privacy Statement
Cookiebeleid
Algemene voorwaarden

Privacy & Terms

Maak een afspraak

Wij helpen studenten, startups en scale-ups ontwikkelen en de innovatiekracht van het regionale MKB en grootbedrijf te versterken. Succesvol innoveren begint bij ons. Heb je een vraag, idee of wil je graag samenwerken? We horen het graag.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

WhatsApp Web

We zijn ook bereikbaar via WhatsApp for Business. Heb je een vraag of wil je meer weten? Stuur ons een appje via +31 (0)53 483 6800