TOP Regeling

Geef je business een boost met de TOP Regeling.

TOP Regeling

De TOP regeling is een (pre-)seed fonds voor innovatieve startups in Twente. Het biedt een jaar lang brede ondersteuning aan bedrijven in de vorm van juridisch advies, communicatieadvies, netwerken en een renteloze lening. Inmiddels heeft de TOP regeling al meer dan 25 jaar financiële ondersteuning en business development geboden aan honderden innovatieve bedrijven.

TOP Regeling

De TOP regeling is bedoeld voor alle innovatieve starters en groeiers in Twente die een samenwerking met de Universiteit Twente en/of Saxion hebben of daartoe de intentie hebben.

Ondernemers die een TOP plaats hebben weten te bemachtigen, kunnen gebruik maken van de volgende ondersteuning:

 • Ondersteuning van coaches bij het uitwerken van het businessplan;
 • Professionele marktscan met waardevolle inzichten;
 • Lening van €40.000 met aantrekkelijke voorwaarden, zoals geen renteverplichting en geen aflossing voor het eerste (en onder voorwaarden) het tweede jaar.
 • Ondersteuning door Mazars Accountants bij het opzetten van een goede financiële administratie om succesvol naar een toekenning toe te werken;
 • Coaching en advies over juridische zaken, waaronder bedrijfsrecht;
 • Ondersteuning door IP-specialisten bij vraagstukken over de bescherming van je idee of vinding;
 • Ondersteuning en advies in marketing en communicatie;
 • Ondersteuning bij het vinden van kennisintensieve en/of technische ondersteuning voor een product of dienst vanuit Universiteit Twente en/of Saxion;
 • Business coaching;
 • In goed overleg gebruik van kantoor- en vergaderruimtes van Novel-T;
 • Openstelling van relevante en hoogwaardige netwerken;
 • Een jaar lang lidmaatschap van Technologie Kring Twente.

Voorwaarden

Voorwaarden voor deelname

Om een aanvraag voor een TOP plaats te kunnen doen moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden:

 • Het bedrijf is niet ouder dan 5 jaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • Een innovatief en/of kennisintensief businessmodel dat schaalbaar is;
 • Het bedrijf heeft geen TOP plaats aangevraagd en toegekend gekregen in het verleden;
 • Het bedrijf levert een aantoonbare bijdrage aan de economische ontwikkeling van Oost-Nederland;
 • Er is een intentie tot of een bestaande samenwerking tussen het bedrijf en de Universiteit Twente en/of Saxion.

Een totaaloverzicht van alle voorwaarden van het TOP programma vind je in dit document.

Procedure

Procedure voor deelname aan het TOP Programma

Om in aanmerking te komen voor het TOP programma moet de volgende procedure worden gevolg:

1. Intakegesprek met de coördinator;
2. Inzending van het intakeformulier (check van de voorwaarden voor deelname);
3. Ondersteuning in het verbeteren van het businessplan (workshops, accountant, een-op-een meetings);
4. Inzending van het definitieve businessplan voor TOP en check van compleetheid (deadline: elke eerste woensdag van de maand);
5. Presentatie en beoordeling door de TOP commissie (gepland op elke derde woensdag van de maand);
6. Bij toekenning: een toelichting op de ondersteuning die door het TOP Programma worden aangeboden, waaronder het verstrekken van de TOP lening;
7. Bij toekenning: verbinding met externe partijen die support leveren aan het TOP programma.
8. Halfjaargesprek met de TOP commissie;
9. Jaar- en tevens eindgesprek met de TOP commissie.

Intakeformulier

Intakeformulier voor de TOP Regeling

Het intakeformulier voor de TOP Regeling vind je hier. Wij verzoeken je het formulier volledig in te vullen, echter pas nadat een intakegesprek met de coördinator heeft plaatsgevonden. De coördinator neemt vervolgens contact met je op om het vervolg van de procedure te bespreken.

Assessment

Assessment en commissie

De TOP commissie bestaat uit ervaren ondernemers eventueel aangevuld met vertegenwoordigers vanuit Universiteit Twente, Saxion, het business development team van Novel-T en financieel experts. De commissie komt elke derde woensdag van de maand bij elkaar voor presentaties van ondernemers die een TOP aanvraag hebben ingediend. Besluitvorming geschiedt op basis van de presentatie en het businessplan van de (startende) ondernemer.

De commissie verwacht een korte pitch van 5 min. in relatie tot het businessplan. Aansluitend is er nog 25 min om met de commissie te sparren om een goed inzicht te krijgen over de businesscase. Daarna bespreekt de commissie het businessplan en de presentatie onderling om tot een besluit te komen. De coördinator neemt spoedig contact op over de besluitvorming.

De TOP commissie toetst in het bijzonder in hoeverre:

 • er sprake is van een doordacht, realistisch, innovatief en schaalbaar businessmodel, dat (bij voorkeur) een probleem in de markt oplost;
 • marktvalidatie heeft plaatsgevonden;
 • sprake is van een ondernemend en complementair team (financieel, technisch, commercieel);
 • verwacht mag worden dat de TOP lening kan worden terugbetaald;
 • er al toegang tot de markt is (of dat dit binnen afzienbare tijd te verwachten is);
 • van een aanwijsbaar concurrentievoordeel sprake is;
 • de financiële cijfers realistisch zijn en kloppen.
 • een samenwerking tussen het bedrijf en de Universiteit Twente en/of Saxion bestaat of dat het realistisch is dat deze er komt.

Op basis van de (schriftelijk) ingediende informatie en pitch zal de TOP commissie besluiten:

 • een TOP plaats toe te kennen, al dan niet onder bepaalde voorwaarden of
 • geen TOP plaats toe te kennen omdat onvoldoende aan de gestelde criteria wordt voldaan of
 • nadere vragen te stellen en, indien zij dit wenst, de ondernemer de kans te geven opnieuw te pitchen.

Businessplan

Onderdelen in je businessplan

Er is een aantal punten die belangrijk zijn om in je businessplan mee te nemen:

 • Financiële paragraaf waarin onder andere de TOP lening, inclusief aflossingsverplichting wordt opgenomen;
 • Je motivatie voor het indienen van je voorstel voor een TOP regeling;
 • Bewijs van de toegevoegde waarde van je onderneming voor Oost-Nederland (bijv. de locatie van je bedrijf).
 • De samenwerking met Saxion en UT.

Een beknopte checklist voor het businessplan vind je hier. Heb je extra informatie nodig voor het schrijven van een businessplan (bijvoorbeeld een sjabloon) of het opstellen van financiële cijfers, dan kan de coördinator je daarvan voorzien.

Verwachtingen

Verwachtingen van een TOP deelnemer

Het TOP programma biedt vele financiële en praktische voordelen. Van TOP deelnemers verwachten we daarom een bepaald niveau van betrokkenheid en inspanning. Tijdens het halfjaar en het eindgesprek moet inzet van de ondernemers onder andere blijken uit het volgende:

 • Een presentatie van de status van het businessplan;
 • Transparantie over de inzet van de TOP lening;
 • Een door een accountant goedgekeurde jaarrekening en de meest actuele cijfers.

Resultaten TOP

Monitoring resultaten TOP

In het verleden hebben al vele bedrijven een TOP plaats gehad. De TOP ondersteuning heeft er mede voor gezorgd dat vele van deze bedrijven een enorme groei hebben doorgemaakt. Periodiek monitoren we deze resultaten. Een PDF-overizcht van de resultaten vind je hier.

Voorgaande TOP Bedrijven

Al sinds 1987 laat TOP ondernemers uit onze regio duurzaam verder groeien. Vele bedrijven gingen je al voor.

Veelgestelde vragen

Alle veelgestelde vragen vind je hier. We proberen zo volledig mogelijk te zijn met deze FAQ. Staan hier echter niet de antwoorden die je zoekt. Neem dan contact op met de coördinator. 

Maak kennis met onze Fund Manager

Remon van der Woude
Remon van der Woude
Fund Manager
Remon van der Woude

Starten of groeien, maar ook het realiseren van technische haalbaarheid met als doel een onderneming te starten, gaat vaak gepaard met een behoefte aan kapitaal. Ben je benieuwd naar mogelijke financieringen voor jouw innovatie? Neem contact met mij op. Ik help je graag met het vinden van kapitaal!

20Face
"Onze software herkent de identiteit van personen onder slechte of vermomde omstandigheden, variaties in poses, kleine beeldresoluties en ook als je maar een klein stukje, een glimp, van een gezicht ziet".
Tauseef Ali
CTO 20Face
Previous article
Previous article

Contact

 

Privacy Statement
Cookiebeleid
Algemene voorwaarden

Bezoekadres

Maak een afspraak

Wij helpen studenten, startups en scale-ups ontwikkelen en de innovatiekracht van het regionale MKB en grootbedrijf te versterken. Succesvol innoveren begint bij ons. Heb je een vraag, idee of wil je graag samenwerken? We horen het graag.