23-12-2016

Resultaten pre-seed-regelingen: Vertrouwen in Twentse startups gegroeid

Positief arbeidsperspectief voor innovatieve hightechbedrijven

Resultaten pre-seed-regelingen: Vertrouwen in Twentse startups gegroeid

In december zijn de resultaten van de Monitor pre-seed bedrijvenvan de Universiteit Twente gepresenteerd. In de monitor zijn de ontwikkelingen van drie regelingen voor startups opgenomen: Proof of Concept (PoC), TOP, en TOP-light, die financiële steun tussen €10.000 en 250.000 euro en business development bieden voor innovatieve startups binnen Kennispark Twente. Het opvallendste verschil ten opzichte van voorgaande jaren is dat er door de bedrijven meer vervolgfinanciering is opgehaald. Investeerders hebben vertrouwen in de startups. De startups zijn volwassener geworden, hebben een hogere overlevingskans en vertonen tekenen van groei qua medewerkers en omzet. Kennispark Twente verwacht dat deze trend doorzet waardoor de werkgelegenheid binnen de pre-seed bedrijven zal stijgen naar een niveau van 700 fulltime arbeidsplaatsen.

23 december 2016

Meer vervolgfinanciering, een goede kans op overleven, meer omzet en meer fte’s voor startende bedrijven. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de Monitor Pre-seed Bedrijven 2016. De monitor is sinds 2011 drie keer uitgevoerd, nadat de TOP-regeling is ondergebracht bij Kennispark Twente. Naast het TOP-programma zijn dit jaar voor het eerst de PoC en TOP-light regelingen meegenomen in de monitor.

Meer arbeidsplaatsen en meer vervolgfinanciering

Mede dankzij de pre-seed-regelingen zijn er momenteel ruim 175 fulltime arbeidsplaatsen gecreëerd door de 48 bedrijven. Als coördinator pre-seed funding van Kennispark Twente ziet Erwin Holtland (nu: Remon van der Woude) alle bedrijven langskomen. “175 fulltime arbeidsplaatsen komen neer op een gemiddelde van 3,6 fte per bedrijf, iets lager dan gewenst. Maar omdat de bedrijven nog groeien en investeerders in de rij staan is de verwachting dat de werkgelegenheid verder zal stijgen. De bedrijven zijn volop in beweging en we verwachten dat het aantal arbeidsplaatsen binnen afzienbare tijd zal doorgroeien naar 500 tot zelfs 700 fte”, vertelt Holtland.

Voor het TOP-programma met een maximale lening van €40.000 is het gemiddelde aantal fte gegroeid van 3,8 fte in 2015 naar 5,7 fte per actief bedrijf. Dit is hoger dan bij vergelijkbare startup accelerators. De 39 TOP-bedrijven hebben gezamenlijk €1.300.000 aan leningen ontvangen. De vervolgfinanciering die zij hierna hebben opgehaald, is €23.592.000. Dit is ruim 18 keer meer dan de leningen die de TOP-bedrijven hebben ontvangen. Dat betekent een groei van bijna €14 miljoen in de afgelopen anderhalf jaar.

Multiplier van 18,1

“Een multiplier van 18,1 is een prima resultaat. Het ophalen van vervolgfinanciering is voor hightechbedrijven erg belangrijk. Het relatief kleine leenbedrag dat we beschikbaar stellen via de regelingen is slechts een begin. Om te groeien en om arbeidsplaatsen te creëren zal er meer aanvullend kapitaal opgehaald moeten worden. Dat tachtig procent hiervan privaat kapitaal is, geeft aan dat investeerders vertrouwen hebben in bedrijven die in onze pre-seed regelingen deelnemen. Investeerder zien de regelingen als een soort kwaliteitsstempel”, aldus Holtland.

Overleving

Van de 39 TOP-bedrijven die sinds 2011 zijn geregistreerd, zijn er nog 31 ondernemingen actief. Het overlevingspercentage binnen de regeling komt hierbij op 79 procent en ligt hiermee ver boven het landelijke gemiddelde van 52 procent, het percentage dat is gemeten door de Kamer van Koophandel in 2014. “De grote overlevingskans is te verklaren door de scherpe selectie bij de toelating tot de pre-seed regelingen en de intensieve begeleiding die ondernemers krijgen binnen de verschillende regelingen. De selectie, het contact en de ondersteuning van de beoordelingscommissie is hierbij erg belangrijk. In de commissie zitten ondernemers die vanuit eigen ervaring weten hoe moeilijk het starten van een bedrijf kan zijn en voor welke valkuilen je moet oppassen. Oprichters van bedrijven als DEMCON, Xsens en PNO helpen ondernemers op weg naar succes”, aldus Holtland.

Over de pre-seed regelingen

De pre-seed regelingen PoC, TOP en TOP-Light maken deel uit van United Twente Innovation B.V., een dochteronderneming van de Universiteit Twente. De UT heeft ondernemerschap hoog in het vaandel en wil met UTI B.V. bijdragen aan de ondersteuning van startende ondernemers. Dit doet ze onder andere via UTI B.V. in samenwerking met Kennispark Twente en financiers zoals Regio Twente, Rabobank, Provincie Overijssel en de RVO. De UT biedt al meer dan dertig jaar financiële steun aan startups met innovatieve ideeën, voornamelijk afkomstig van de Universiteit en Saxion, die willen starten met hun business.

Toegekende TOP-Light bedrijven ontvangen een lening van 10.000 euro. TOP-bedrijven ontvangen maximaal 40.000 euro en PoC-bedrijven ontvangen maximaal 250.000 euro om hun idee of product verder te ontwikkelen en te vermarkten. Naast financiële steun krijgen bedrijven toegang tot diverse vormen van ondersteuning en advies.

Voorbeelden

Een voorbeeld van een bedrijf dat een Proof of Concept-lening heeft ontvangen is Eye on Air. Het bedrijf is opgezet door twee oud-medewerkers van de UT en ontwikkelt technologie voor de detectie van zeer kleine concentraties chemische stoffen in de lucht. De belangrijkste focus van de startup ligt op het detecteren van explosieven ten behoeve van de veiligheid in de luchtvaart.

Voorbeelden van bedrijven die gebruik hebben gemaakt van TOP zijn: Clear Flight Solutions, Xsens, DEMCON, 4Silence en Booking.com. Een recent voorbeeld van een TOP-bedrijf met een lening van 40.000 euro is de start-up Triboform uit Enschede. Zij zijn recentelijk overgenomen door het Zwitserse AutoForm.

Contact

Werken bij Novel-T

Privacy Statement
Cookiebeleid
Algemene voorwaarden

Privacy & Terms

Maak een afspraak

Wij helpen studenten, startups en scale-ups ontwikkelen en de innovatiekracht van het regionale MKB en grootbedrijf te versterken. Succesvol innoveren begint bij ons. Heb je een vraag, idee of wil je graag samenwerken? We horen het graag.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

WhatsApp Web

We zijn ook bereikbaar via WhatsApp for Business. Heb je een vraag of wil je meer weten? Stuur ons een appje via +31 (0)53 483 6800