Digitale vaardigheden van medewerkers

De Gemeente Hengelo heeft ambitie om landelijk voorop te lopen met de digitale transitie. Maar: zijn de medewerkers daar al klaar voor?

background-image

Bij de Gemeente Hengelo staat Digitale Transformatie hoog op de agenda. Er wordt in een samenhangend programma gewerkt aan een ambitieuze agenda. Momenteel zijn vier thema’s al volop in werking gesteld: Autotranscript (digitale hulp bij het genereren van gespreksverslagen van ‘keukentafelgesprekken’), Helder Hengelo’s (herschrijven van bestaande brieven in begrijpelijke taal m.b.v. AI-tools), Minecraft (Duurzaamheid van een wijk in kaart brengen + inrichtings-ideeën bewoners en scholieren incorporeren), Digital Twin (een ontwikkelgebied wordt in kaart gebracht + kan worden gevoed met actuele sensorinformatie).

VRAAGSTELLING

Eén van de aandachtspunten bij de Gemeente betreft de digitale vaardigheden van de medewerkers bij de Gemeente, zowel in de huidige dienstverlening maar zeker als het gaat om de nieuwe diensten die voortkomen uit de projecten van de Digitale Transformatie.  De vraag is om de huidige digitale vaardigheden in kaart te brengen, en van daaruit gerichte aanbevelingen te doen voor het volgen van trainingen. De vaardigheden zullen de medewerkers op de middellange termijn echt nodig hebben om de plannen van de Gemeente uitvoerbaar te houden, alsook om het draagvlak en de vaardigheden voor de veranderingen te waarborgen. De trainingen worden afgestemd met de "Hengelo Academy": een groep van IT-gerelateerde bedrijven waar de Gemeente nauw mee samenwerkt. 
 

EXPERTISE

Ben jij een student die van een vooraf geselecteerde sleutelgroep de computer/IT-vaardigheden in kaart kan brengen? De initiatiefnemers van de Digitale Transformatie in Hengelo gaan graag (groeps- )gesprekken aan met deze sleutelspelers. Dit om een diagnose van de huidige vaardigheden te stellen en een plan te maken om nieuwe vaardigheden aan te bieden, of om de nodige organisatieveranderingen door te voeren en nieuw talent aan te trekken.  Deze opdracht kan goed uitgevoerd worden door een masterstudent BMS, Communication Science. Ook andere studentonderzoekers mogen zich graag melden, dan kijken wij of er mogelijkheden zijn.

Contactpersonen

Voor vragen kunt U altijd terecht bij een van onze contactpersonen

Make an appointment
Egbert van Hattem

Onderzoeksconsultant

Egbert van Hattem

Neem contact met ons op