Digitale transformatie, ook voor kwetsbare groepen?

De Gemeente Hengelo heeft ambitie om landelijk voorop te lopen met digitale transitie. Hoe kunnen ook kwetsbare groepen daarvan profiteren?

background-image

Bij de Gemeente Hengelo staat Digitale Transformatie hoog op de agenda. Er wordt in een samenhangend programma gewerkt aan een ambitieuze agenda. Momenteel zijn vier thema’s al volop in werking gesteld: Autotranscript (digitale hulp bij het genereren van gespreksverslagen van ‘keukentafelgesprekken’), Helder Hengelo’s (herschrijven van bestaande brieven in begrijpelijke taal met behulp van AI-tools), Minecraft (Duurzaamheid van een wijk in kaart brengen + ideeën incorporeren van bewoners en basisschoolleerlingen), Digital Twin (een ontwikkelgebied wordt in kaart gebracht + kan worden gevoed met actuele sensorinformatie).

VRAAGSTELLING

Eén van de vraagstukken waar de initiatiefnemers van de Digitale Transformatie mee worstelen, isveen visie om kwetsbare groepen te laten participeren in de digitale transformatie. De Gemeente wil tot meer inclusie te komen bijvoorbeeld in WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), beleving sociale veiligheid en kwaliteit van wonen en leven. Wat is er reeds bekend vanuit de wetenschappelijke literatuur hierover, en zijn er in Nederland al best practices?
De Gemeente benoemt drie punten/vraagstellingen:

  • Hoe zorgen we ervoor zorgen dat inwoners ons weten te vinden? En hoe weten we beter waar hun behoeftes liggen met betrekking tot digitale transformatie?
  • Hoe zorgen we voor een klantreis die de inwoner centraal stelt, en waarvan de communicatie aansluit bij zijn/haar de belevingswereld?
  • Welke initiatieven voor digitale transformatie ervoor zorgen dat kwetsbare inwoners meer vertrouwen in de overheid krijgen?

 

EXPERTISE

Ben jij een studentonderzoeker met feeling voor gemeentelijke politiek en nieuwsgierig hoe up-to- date digitale technieken behulpzaam kunnen zijn bij nieuw beleid en effectief bestuur? Dan vind je hier een uitdagende opdracht bij een gemotiveerde en deskundige Gemeente. Deze opdracht kan goed uitgevoerd worden door een masterstudent BMS, Public Administration. Ook andere studentonderzoekers mogen zich graag melden, dan kijken wij of er mogelijkheden zijn.

Contactpersonen

Voor vragen kunt U altijd terecht bij een van onze contactpersonen

Make an appointment
Egbert van Hattem

Onderzoeksconsultant

Egbert van Hattem

Neem contact met ons op