Integreer sensor-info in Digital Twin van stadsdeel

De Gemeente Hengelo heeft ambitie om landelijk voorop te lopen met digitale transitie. Ben jij een creatieve brainstormer die de digitale wereld met data uit de actuele praktijksituatie weet te verbinden?

background-image

Bij de Gemeente Hengelo staat Digitale Transformatie erg hoog. Er wordt in een samenhangend programma gewerkt aan een ambitieuze agenda. Momenteel zijn vier thema’s al volop in werking: Autotranscript (digitale hulp bij het genereren van gespreksverslagen van ‘keukentafelgesprekken’), Helder Hengelo’s (herschrijven van bestaande brieven in begrijpelijke taal met AI-tools), Minecraft (Duurzaamheid van een wijk in kaart brengen + ideeën incorporeren van basisschoolleerlingen), Digital Twin (een ontwikkelgebied wordt in kaart gebracht + kan worden gevoed met actuele sensorinformatie).

VRAAGSTELLING

Eén van de initiatieven is een "Digital Twin" die de Gemeente Hengelo laat maken van een ontwikkelgebied nabij het Centrum: de Thiemsbrug. Hier stond voorheen een parkeergarage, maar het gebied wordt her-ontwikkeld tot woon- en winkelgebied. Een commercieel bureau gaat deze “Digital Twin” maken met de nadrukkelijke opdracht dat deze op termijn gevuld wordt met actuele sensor-informatie uit de wijk. Hierbij kan men denken aan sensoren voor: temperatuur (om hittestress te meten en tegen te gaan), verkeerstellingen, luchtkwaliteit, geluidsniveaus e.d.  Met een dergelijke aanpak wordt reeds geëxperimenteerd op ander plekken in Nederland, zie link:
Om meer inzicht te krijgen in wat er allemaal mogelijk is, wil de Gemeente graag in een vroeg stadium brainstormen, en al deels uitwerken hoe een dergelijke toepassing technisch uitgewerkt en daadwerkelijk toegepast kan worden. Maar bovenal wil de Gemeente zo creatief en open mogelijk samenwerken met een (team van) studentonderzoekers.

 

EXPERTISE

Ben jij een studentonderzoeker met feeling voor digital twinning en simulatiepakketten waarbij verschillende varianten van gebiedsontwikkeling worden bekeken? Dan vind je hier een mooie experimenteertuin. Deze opdracht kan goed uitgevoerd worden door een student Embedded Systems of door Spatial Information Science (SIS) of Technical Engineering (TE).

Beschikbaarheid

Zo snel mogelijk

Contactpersonen

Voor vragen kunt U altijd terecht bij een van onze contactpersonen

Make an appointment
Egbert van Hattem

Onderzoeksconsultant

Egbert van Hattem

Neem contact met ons op