Integratie software "Wonen en Psychiatrie"

Ben jij een student met feeling voor de wisselwerking tussen zorgprocessen en de inzet van IT in werkprocessen, in middelgrote organisaties? Dan biedt deze opdracht een uitdagend werkveld waarin veel in beweging is.

background-image

WOPiT is een Stichting voor Wonen en Psychiatrie in Twente, en ondersteunt mensen met een psychischekwetsbaarheid. De woonvisie is: zo zelfstandig mogelijk wonen in kleinschalige voorzieningen en een gemeenschappelijke ruimte binnen een huiselijke sfeer. Met deze opdracht ga je aanbevelingen doen voor een verdere integratie van software-tools in de praktijk en aanvullende stappen, zoals werken met clouddiensten, inzet van IPads en mobiele apps.

ACHTERGROND

WOPiT is een Stichting voor Wonen en Psychiatrie in Twente, en ondersteunt mensen met een psychischekwetsbaarheid. De woonvisie is: zo zelfstandig mogelijk wonen in kleinschalige voorzieningen en een gemeenschappelijke ruimte binnen een huiselijke sfeer. Ook richt de Stichting zich op bevordering van participatie in de maatschappij.

In zes ‘clusters’ van woningen (in: Enschede, Hengelo, Borne, Almelo en Goor) wonen en leven iets meer dan 100 mensen uit deze doelgroep. Bij WOPiT werken zo’n 50 professionals in de zorg.

Het komende jaar richt de Stichting zich op de integratie van software. Een belangrijke plek daarin zal worden ingeruimd door een pakket ONS, dat momenteel op maat ontwikkeld wordt door Nedap Healthcare. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de persoonlijke dossiers van de cliënten. Het ONS-pakket moet in de toekomst samen gaan werken met de eigen pakketten van WOPiT, voor o.a. financiën en tools voor planning, tijdschrijven en financiën. De medewerkers werken op eigen laptops of Ipads en er is geen centrale server.

VRAAGSTELLING

Met een interview-onderzoek wil WOPiT allereerst nauwkeurig inventariseren bij de medewerkers hoe de huidige tools en werkwijze bevallen, welke knelpunten worden ervaren en welke behoeften voor ondersteuning er in brede zin bestaan.

Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen (het nieuwe pakket ONS + de integratie met huidige tools) worden van daaruit aanbevelingen gedaan voor een verdere integratie van software-tools in de praktijk, alsook aanbevelingen voor aanvullende stappen, zoals werken met clouddiensten, inzet van IPads en mobiele apps.

EXPERTISE

Ben jij een student met veel feeling voor de zorg en het werken daarbinnen, en voor de inzet van IT in werkprocessen in middelgrote organisaties? Dan biedt deze vraagstelling een uitdagend werkveld waarin veel in beweging is.

Je inzichten en aanbevelingen zullen zeker meegenomen worden in de uiteindelijke integratie van software en in de toekomstige manier van werken van de professionals zowel binnen als rondom WOPiT.

Hierbij zal ook aandacht zijn voor vernieuwingen in: de 24-uurs bereikbaarheid services, afstemming van roosters en onderlinge afstemming tussen de zorgprofessionals.

Deze opdracht kan goed uitgevoerd worden door een masterstudent Gezondheidswetenschappen. Maar ook studenten vanuit andere studierichtingen kunnen graag reageren. Neem contact op, dan kunnen we samen kijken wat er mogelijk is.  

STARTDATUM

De startdatum voor dit project ligt bij voorkeur in het 2e of 3e kwartiel van het studiejaar 2023/2024.

 

Contactpersonen

Voor vragen kunt U altijd terecht bij een van onze contactpersonen

Make an appointment
Egbert van Hattem

Onderzoeksconsultant

Egbert van Hattem

Neem contact met ons op