Marktconsultatie Projectleider Space53

Bij Novel-T zijn we op zoek naar een ervaren projectleieder voor Space53.

Marktconsultatie Projectmanagement Space53

Stichting Space53 is het drone-innovatiecluster van Oost-Nederland. Het cluster bestaat uit een rijk netwerk van bedrijven, overheidsinstanties en kennisinstellingen die samen de ontwikkeling, productie, training en toepassingen van onbemande systemen stimuleren en versterken. Op Technology Base – met de 3 km lange start- en landingsbaan op Twente Airport en Twente Safety Campus als testlocatie voor veiligheidssystemen – heeft Space53 een uniek unmanned systems (drone)-ecosysteem gecreëerd. Onderzoekers en ontwikkelaars komen hier samen om dronetechnologie te ontwikkelen en te testen. Space53 is een belangrijke speler in nationale en Europese innovatieprojecten. De kennis, financiering en het netwerk vanuit deze projecten helpt het cluster om te groeien en meer impact te maken.

De komende twee jaar zal Space53 in een van deze innovatieprojecten een belangrijke ondersteunende rol spelen. Het betreft een project waarin samen met de Europese consortiumpartners wordt geïnvesteerd in technologie waarmee de Europese strijd tegen de milieucriminaliteit wordt versterkt. Van Space53 wordt hierin verwacht dat het de faciliteiten voor het testen en experimenteren van deze technologie ter beschikking stelt, de expertise van het cluster waar nodig voor dit project mobiliseert en de activiteiten rond kennisdeling organiseert.

Voor het coördineren van deze activiteiten zoekt Novel-T als bestuurder van Space53 voor de komende 24 maanden voor gemiddeld 4 uur per week de ondersteuning van een:

Ervaren Projectleider

 

WAT GA JE DOEN?

Space53 draagt bij aan dit Europese project in de vorm van expertise, capaciteit en faciliteiten. Hierdoor is het mogelijk om de uiteindelijk ontwikkelde technologie te demonstreren. Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van testruimte en testtijd op/rond Technology Base, inclusief het verkrijgen van eventuele benodigde toestemmingen en ontheffingen voor het uitvoeren van testen en experimenten in het kader van het project. Het kan ook gaan om het beschikbaar stellen van werk- en kantoorruimte tijdens testperiodes en afstemming met projectpartners, etc. Tevens is Space53 in het consortium verantwoordelijk als werkpakketleider voor het werkpakket Kennisdeling.

Om dit alles in goede banen te leiden is de projectleider verantwoordelijk voor:

 • Organiseren van de bijdrage van Space53 aan het project en meer specifiek de verantwoordelijkheid voor het organiseren van het werkpakket Kennisdeling;
 • Aansturen van de beschikbare expertise en capaciteit binnen het cluster waarmee (test) scenario’s, simulatie van (test) scenario’s, veiligheidsanalyses en UAM (Urban Air Mobility) missie management kan worden vormgegeven
 • Voorbereidende werkzaamheden inclusief het verkrijgen van de eventuele benodigde vergunningen;
 • Toezicht houden op de daadwerkelijke uitvoering van UAM-testvluchten en demonstratieprojecten voortkomend uit het project;
 • Organiseren van kennistransfer en verspreiding van opgedane kennis als Werkpakketleider.

WELKE ERVARING NEEM JE MEE?

 • Je hebt ruime ervaring op het gebied van Unmanned Aerial Systems, beschikt over een uitstekend netwerk in de wereld van de onbemande technologie en systemen, en kan dit netwerk snel mobiliseren;
 • Je hebt ervaring met Europese projecten.

GOED OM TE WETEN

 • Je conformeert je aan de voorwaarden van de Grant Agreement en samenwerkingsovereenkomst die voor dit project door Space53 is afgesloten inclusief de vereiste onderbouwing en administratie van de werkzaamheden;
 • Je legt verantwoording af aan de programmamanager van Space53 en staat deze met raad en daad terzijde in de uitvoering van het project;
 • Er wordt gewerkt vanuit een onafhankelijke en commercieel zelfstandige rechtspersoon. Er is niet voorzien in een dienstverband;
 • De organisatie voert de activiteiten in samenwerking met de andere teamleden uit op locatie in Enschede;
 • Voertaal voor de activiteiten is Nederlands en Engels;

Voor de activiteiten stuur je maandelijks een goed gespecificeerde factuur op basis van een vooraf gezamenlijk vastgesteld project commitment met een afgesproken uurtarief. Het contract wordt in beginsel aangegaan voor het gehele project dat loopt met terugwerkende kracht van 1 november 2021 tot eind 2023, waarbij rekening gehouden dient te worden met afrondende activiteiten na afloop van de officiële looptijd, zoals ondersteuning bij de definitieve declaratie en definitieve rapportage richting de Europese opdrachtgever.

NEEM DE STAP EN REAGEER

Novel-T ontvangt graag uiterlijk 28 november 2021 je aanbod op deze uitvraag inclusief tarief en CV. Stuur je reactie per e-mail naar Bart Wagelaar via b.wagelaar@novelt.com.

Eerst nog wat meer info? Stuur een e-mail naar Marc Sandelowsky via info@space53.eu.

 

Contact

Werken bij Novel-T

Privacy Statement
Cookiebeleid
Algemene voorwaarden

Privacy & Terms

Maak een afspraak

Wij helpen studenten, startups en scale-ups ontwikkelen en de innovatiekracht van het regionale MKB en grootbedrijf te versterken. Succesvol innoveren begint bij ons. Heb je een vraag, idee of wil je graag samenwerken? We horen het graag.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

WhatsApp Web

We zijn ook bereikbaar via WhatsApp for Business. Heb je een vraag of wil je meer weten? Stuur ons een appje via +31 (0)53 483 6800