Marktconsultatie Projectmanagement AMU-LED

Voor Space53 zijn we op zoek naar een ervaren projectmanager.

Marktconsultatie Projectmanagement AMU-LED

Space53 bundelt overheden, kennisinstellingen, hulpverleners en bedrijven tot een drone-innovatiecluster en versterkt het ecosysteem door het creëren van de randvoorwaarden voor succesvolle ontwikkeling en toepassing van onbemande systemen. Met de combinatie van hightech kennis en vaardigheden, voorzieningen voor testen en experimenteren en de intensieve samenwerking met overheden en hulpdiensten, heeft Space53 een unieke positie in de dronewereld. Met de ambitie om deze positie voor de toekomst te versterken en uit te bouwen, zoekt Novel-T als bestuurder van Space53 voor 8 – 12 uur per week de ondersteuning van een ervaren projectmanager.

In Stichting Space53 werken publieke en private partijen uit Oost-Nederland samen om het cluster van bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie, training en toepassing van onbemande systemen te stimuleren en te versterken. Met een luchthaven in de directe nabijheid, de Twente Safety Campus van de Brandweer en een veelheid aan in- en outdoor test- en experimenteerlocaties heeft Space53 unieke faciliteiten voor het creëren van een sterk ecosysteem voor onderzoekers en ontwikkelaars van drone technologie. Space53 wordt bestuurd door Novel-T.

De initiatiefnemers hebben inmiddels een innovatiecluster gevormd uit partijen uit het onderwijs, overheid en bedrijfsleven. De ambitie van de initiatiefnemers is om de komende jaren tot een cluster te komen waarin 1.500 nieuwe arbeidsplaatsen zijn gegenereerd. Hierin speelt het participeren in nationale en Europese innovatieprojecten een belangrijke rol. Met de kennis, financiering en netwerk van deze projecten kan het cluster stevige stappen zetten richting deze ambitie.

In 2020 heeft Space53 als partner in een consortium van 17 partijen het Europese AMU-LED project binnengehaald. Het Europese project AMU-LED wil in 2022 een veilige integratie van drones demonstreren in een stedelijke omgeving in Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Verschillende scenario’s komen daarbij aan bod, zoals vluchten met vliegende taxi’s voor personenvervoer en de inzet van drones voor ondersteuning bij politietaken en hulpdiensten. Binnen het AMU-LED project zijn hiervoor in Nederland de steden Amsterdam en Enschede aangewezen.

Op basis van een verplichte marktconsultatie zoekt Novel-T als bestuurder van Space53 voor 8- 12 uur per week de ondersteuning van een:

Ervaren Projectmanager

Activiteiten

Space53 draagt aan het Europese project bij met expertise, capaciteit en faciliteiten waarmee uiteindelijk de mogelijkheid van grootschalige onbemande vluchten boven Europese steden wordt gedemonstreerd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het beschikbaar stellen van testruimte en testtijd op/rond de Technology Base en in de gemeente Enschede inclusief het verkrijgen van alle benodigde toestemmingen en ontheffingen voor het uitvoeren van testen en experimenten in het kader van het project, het beschikbaar stellen van werk- en kantoorruimte tijdens testperiodes, afstemming met projectpartners, etc.

Om dit alles in goede banen te leiden wordt de projectmanager verantwoordelijk voor:

 • Projectmanagement van de regionale bijdrage van Space53 aan het AMU-LED programma voor onbemande systemen voor het vervoer van vracht en personen boven steden (Unmanned Air Mobility);
 • Leveren van expertise en netwerk op gebied van (test) scenario’s, simulatie van (test) scenario’s, veiligheidsanalyses en UAM missie management;
 • Voorbereidende werkzaamheden inclusief het verkrijgen van de benodigde vergunningen, en toezicht houden op de daadwerkelijke uitvoering van UAM testvluchten en demonstratieprojecten voortkomend uit het project;
 • Organiseren van kennistransfer en verspreiding van opgedane kennis.

Vereisten

Van de projectmanager verwachten wij het volgende:

 • Er wordt gewerkt vanuit een onafhankelijke en commercieel zelfstandige rechtspersoon. Er is niet voorzien in een dienstverband;
 • De organisatie voert de activiteiten in samenwerking met de andere teamleden uit op locatie in Enschede;
 • Voertaal voor de activiteiten is Nederlands en Engels;
 • De projectmanager heeft zeer ruime ervaring op het gebied van Unmanned Aerial Systems, beschikt over een uitstekend netwerk in de wereld van de onbemande technologie en systemen, en kan dit netwerk snel mobiliseren;
 • De projectmanager heeft ervaring in het leiden van Europese projecten, heeft een relevant track-record in het veilig en verantwoord organiseren van grootschalige projecten, en kan aantonen dat het kan voldoende aan de bijbehorende administratieve randvoorwaarden van een groot Europees project;
 • De projectmanager conformeert zich aan de voorwaarden van de Grant Agreement en samenwerkingsovereenkomst die voor dit project door Space53 is afgesloten inclusief de vereiste onderbouwing en administratie van de werkzaamheden;
 • De projectleider legt verantwoording af aan de directeur van Novel-T en staat deze met raad en daad terzijde in de uitvoering van het project;

Voor de activiteiten stuurt u maandelijks een goed gespecificeerde factuur op basis van een vooraf gezamenlijk vastgesteld project commitment met een afgesproken uurtarief. Het contract wordt in beginsel aangegaan voor het gehele project dat loopt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot eind 2023, waarbij rekening gehouden dient te worden met afrondende activiteiten na afloop van de officiële looptijd, zoals ondersteuning bij de definitieve declaratie en definitieve rapportage richting de Europese opdrachtgever.

Reageren of meer informatie

Voor meer informatie over de aard en inhoud van de activiteiten neemt u contact op met Bart Wagelaar, controller Novel-T via b.wagelaar@novelt.com.

Novel-T ontvangt graag uiterlijk 17 maart 2021 uw aanbod op deze uitvraag inclusief tarief en CV. U kunt uw reactie sturen naar b.wagelaar@novelt.com.

Contact

Werken bij Novel-T

Privacy Statement
Cookiebeleid
Algemene voorwaarden

Privacy & Terms

Maak een afspraak

Wij helpen studenten, startups en scale-ups ontwikkelen en de innovatiekracht van het regionale MKB en grootbedrijf te versterken. Succesvol innoveren begint bij ons. Heb je een vraag, idee of wil je graag samenwerken? We horen het graag.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

WhatsApp Web

We zijn ook bereikbaar via WhatsApp for Business. Heb je een vraag of wil je meer weten? Stuur ons een appje via +31 (0)53 483 6800