06-09-2018

Subsidie Cybersecurity Center Maakindustrie

Digitale veiligheid voor ondernemers Oost-Nederland.

Subsidie Cybersecurity Center Maakindustrie voor digitale veiligheid ondernemers Oost-Nederland

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kent 200.000 euro toe aan de realisatie van het Cybersecurity Center voor de Maakindustrie, met een basis in Oost-Nederland. Het plan voor het centrum, dat door Novel-T is geïnitieerd, eindigde hoog in de ranking van het beoordelingsteam van cyber security experts van het landelijke Digital Trust Center. De subsidie maakt de weg vrij om de cyber weerbaarheid van Oost-Nederland te vergroten. Cybersecurity specialist Jasper Hofman wordt projectleider, het gezicht van het centrum.

6 September 2018

Cybersecurity Center Maakindustrie

Digitalisering is een belangrijke voorwaarde voor innovatie en bedrijvigheid. Tegelijkertijd zorgen snelle digitale veranderingen voor nieuwe uitdagingen voor ondernemers, zoals gerichte aanvallen van cybercriminelen. Het Cybersecurity Center voor de Maakindustrie, dat als initiatief bekend werd gemaakt als het DTC Maakindustrie, biedt ondernemers kennis en ondersteuning om hun eigen cyber security goed te organiseren. De initiatiefnemers zien cyber security nadrukkelijk als kans want de vraag naar digitaal veilige producten en diensten neemt steeds verder toe. Door hier gezamenlijk op in te spelen, ontstaat een krachtige propositie en samenwerking.

Basis voor innovatie

Met de subsidieregeling wil het Digital Trust Center een stevige impuls geven aan een landelijk dekkend stelsel van regionale en sectorale aanspreekpunten op het gebied van veilig digitaal ondernemen. Het voorstel van het Cybersecurity Center Maakindustrie scoorde goed omdat het cyber security als basis voor innovatie neemt. Ook de wijze waarop ondernemers, kennisinstellingen en overheden gaan samenwerken binnen het centrum en de praktische opzet van het voorstel scoorden hoog. Van de vijftien voorstellen hebben zes initiatieven aanspraak gemaakt op de subsidieregeling van in totaal een miljoen euro. Deze partijen kwamen 5 september bijeen om elkaars initiatieven te leren kennen en afspraken te maken over samenwerking en kennisdeling.

Novel-T maakt kwartier

Novel-T is als kwartiermaker aan de slag gegaan en heeft verschillende partijen uit de private en publieke sector bijeengebracht en de krachten gebundeld. Daarmee is een stevig fundament ontstaan voor de volgende fase. Jasper Hofman gaat uitvoering geven aan de plannen die door de betrokken partijen worden opgesteld. Ook kan worden gestart met de eerste nulmetingen binnen bedrijven. Deze metingen maken duidelijk waar de pijnpunten en kansen zitten. Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met Novel-T.

Digitaal staan nog teveel deuren open

De provincie Overijssel ondersteunt de plannen en is blij met de toekenning. Gedeputeerde Eddy van Hijum: “Digitalisering is een belangrijke drijver van economische groei en biedt kansen voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Randvoorwaarde is dan wel dat je digitale veiligheid op orde is. We sluiten ons pand fysiek af, maar digitaal staan nog teveel deuren open. Door samen te werken in het Cybersecurity Center Maakindustrie kunnen we onze ondernemers helpen om samen te werken aan een digitaal veilig Overijssel.”

Bekijk hier de mogelijkheden van Cybersecurity Center Maakindustrie

Contact

PO Box 217
7500 AE Enschede
T: +31 (0)53 483 6800
contact@novelt.com

Work at Novel-T

Privacy statement
Cookie policy
General terms and conditions

Privacy & Terms

Hengelosestraat 500
7521 AN Enschede
T: +31 (0)53 483 6800
contact@novelt.com

Make an appointment

We are supporting students, startups en scale-ups and to strengthen the innovative power of the regional SME and large companies. Successful innovation starts with us. Do you have a question, an idea or do you want to work together? Let us know!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.