Sign up for the next Investor Readiness Bootcamp

Investor Readiness bootcamp

The perfect preparation for the search for an investor.

Investor Readiness bootcamp

Do you need funding for your innovation? Are you a startup and looking for an investor to help you reach the next growth phase? Are you not sure about the right financing strategy for your business? The Investor Readiness Bootcamp is just what you need!

The next Investor Readiness Bootcamp will start at October 19. 

Sign up here

Investor Readiness bootcamp

Based on demand, Novel-T organizes brief bootcamps for motivated entrepreneurs. This bootcamp is the perfect preparation for your search for an investor. In four days over the course of circa one month, you will receive plenary and individual coaching, as well as training in various subjects related to investor readiness.

The Bootcamp explained in 2 minutes

Program
On the first day, the focus is mainly on theoretical aspects and introduction models. The following elements will be covered (some in general terms) during presentations:

  • The funding lifecycle of startups;
  • Investor readiness: what do investors look out for?;
  • Different types of (venture capital) investors and their characteristics;
  • The process from starting your search to closing the deal;
  • Valuation of business case / startup;
  • Pitch deck and business plan;
  • Financing strategy, tips & tricks.

Furthermore, the following models will be introduced: Golden Egg Check, Startup Funding Canvas and Investor Readiness Canvas. You will also begin working with the pitch deck.

On the second and third days, the startups will receive individual coaching based on the pitch deck and the canvases they filled out. On these days, there will be a lunch workshop during which one of the following topics will be covered (in consultation with the participants): valuation of a business case or startup, investor readiness and/or an inspirational story from a successful entrepreneur. The content of day four will be based by Novel-T on the needs of the startups.

Practical concerns
The bootcamp is organized by Novel-T and is held around the campus of the University of Twente. The trainers of Golden Egg Check have years of experience with startups, investors and the process of bringing the two together. Participation in this bootcamp is free to interested entrepreneurs, although we expect full commitment and active participation from everyone. Prior to the bootcamp, the participants will be selected based on the number of applications received. Each bootcamp offers room for up to six (teams of) entrepreneurs.

Sign up

The next Investor Readiness Bootcamp will start at October 19.

Sign up here

Alain le Loux
Alain le Loux
Remon van der Woude
Remon van der Woude
Marike Boertien
Marike Boertien
Marc Sandelowsky
Marc Sandelowsky
Bert Otter
Bert Otter
Jantsje op de Hoek
Jantsje op de Hoek
Hidde Eidhof
Hidde Eidhof
Rogier de Haan
Rogier de Haan
Tim Jongman
Tim Jongman
Semme Moolenaar
Semme Moolenaar
Roy Kolkman
Roy Kolkman
Julian Sotscheck
Julian Sotscheck
Vincent Heutinck
Vincent Heutinck
Niels Jansen
Niels Jansen
Nico Nijenhuis
Nico Nijenhuis
Egbert van Hattem
Egbert van Hattem
Frank Landhuis
Frank Landhuis
Bart Sprenkels
Bart Sprenkels
Esther Rodijk
Esther Rodijk
Jaap Beernink
Jaap Beernink
Jaap Beernink
Jorieke Adolfsen
Petra Deterink
Petra Deterink
Petra Deterink
Evelien Bras
Evelien Bras
Liesbeth Holterman
Liesbeth Holterman
Hendrik Haaksema
Hendrik Haaksema
Jacco Reuling
Jacco Reuling
Jacco Reuling
Lars Prinsen
Lars Prinsen
Bas Olde Hampsink
Mike Verkouter
Mike Verkouter
Rens Dommerholt
Martin Olde Weghuis
Monique Snippers
Monique Snippers
Tim de Kraker
Tim de Kraker
Manon Meulmeester
Alain le Loux
Business Developer
Alain le Loux

Ik help studenten, PhD’s en uitvinders met het starten van een bedrijf of spin-off. Ik kan bijdragen aan het vinden van funding, finetuning van de businessplannen en creëren van de juiste marketing- en salesstrategie.

Alain le Loux
Business Developer
Alain le Loux

I am helping students, PhDs and innovators with starting a business or spin-off. I can contribute in securing funding, fine tuning of business plans, as well as creating a meaningful marketing and sales strategy.

Remon van der Woude
Fund Manager
Remon van der Woude

Vanuit Novel-T wordt een aantal financieringsregelingen voor startende en groeiende innovatieve bedrijven vanuit eigen beheer aangeboden, zoals een leaseregeling in het High Tech Fund en een lening binnen de TOP regeling. Als je na het lezen van de informatie over deze regelingen meer wilt weten over de mogelijkheden om hiervoor in aanmerking te komen, neem dan contact met mij op. Dan plannen we een afspraak in om die mogelijkheden te bespreken.

Remon van der Woude
Fund Manager
Remon van der Woude

We offer a number of financing arrangements for starting and growing innovative companies, such as a lease arrangement in the High Tech Fund and a loan via the TOP Program. If you would like to know more about these finance options after reading the information, please contact me. I would be happy to discuss the possibilities with you.

Marike Boertien
Relatiemanager
Marike Boertien

Wil je groeien door innovatie? Zoek je daarbij expertise van andere bedrijven of Saxion of de UT? Wil je weten wat er allemaal speelt op het gebied van innovatie in Oost-Nederland? Neem dan contact met mij op. Samen zoeken we uit wat past bij het realiseren van jouw ambitie.

Marike Boertien
Innovation Matchmaker
Marike Boertien

You want to grow through innovation? Are you looking for expertise from organizations, Saxion or the UT? You want to know what is going on in the field of innovation across the eastern part of the Netherlands? Than you are right to contact me. Together we figure out how to best realize your ambitions.

Marc Sandelowsky
Programma Manager Space53
Marc Sandelowsky

Heb je een bedrijf in drone-technologie, doe je onderzoek naar de ontwikkelingen in de markt voor vliegende, varende of rijdende onbemande systemen of ben je geïnteresseerd hoe we economisch en maatschappelijk kunnen profiteren van drones en andere robots en wil je in contact komen met een uitgebreid team van ervaringsdeskundigen, neem dan contact op met mij.

Marc Sandelowsky
Program Manager Space53
Marc Sandelowsky

Together with the team of Space53, I am building a ecosystem in which unmanned systems can flourish. Do you have a business in the industry of drone technology, or are you doing research in the field of air, water or driving unmanned systems? Are you interested in how we can economically or socially profit from drone technology or robotics and want to get a first touchpoint in this field? Than do not wait to contact me.

Bert Otter
Relatiemanager
Bert Otter

Wil je met je bedrijf groeien en relevant blijven dan zal digitalisering ongetwijfeld op de agenda staan. Ik deel graag mijn kennis en ervaring op het gebied van (big) data, IoT en analytics om te zien waar voor jouw bedrijf de kansen liggen. Of denk je: 'Smart Industry gaat mijn deur wel voorbij'? Dan daag ik je uit voor een leuk gesprek!

Bert Otter
Innovation Matchmaker
Bert Otter

You want to grow and stay relevant with your business? I share my knowledge and expertise in the fields of (big) data, IoT and analytics to identify opportunities for your company. Smart Industry seems to be a big deal and you want to explore your possibilities to make use of it? Let’s meet to talk about your opportunities!

Jantsje op de Hoek
Programma Manager
Jantsje op de Hoek

Hidde Eidhof
Jurist
Hidde Eidhof

Bij de start van jouw bedrijf of de ontwikkeling van een innovatief product komen veel juridische aspecten kijken. Welke rechtsvorm past het beste? Hoe bescherm ik mijn kennis? Moet ik octrooi aanvragen? Wat moet er in het samenwerkingscontract staan? Ik help startende ondernemers graag bij het beantwoorden van deze en andere juridische vragen.

Hidde Eidhof
Legal advisor
Hidde Eidhof

Throughout the starting and developing process of your innovation, questions around legal matters arise frequently. Which legal form is most suiting for your innovation? How can I best protect my intellectual property? Do I have to file a patent? What aspects need to be included in contractual agreements? I help entrepreneurs finding answers to these questions!

Rogier de Haan
Business Developer
Rogier de Haan

Heb je een briljant idee, een baanbrekende ontdekking of een slimme innovatie? Mijn collega’s van het Knowledge Transfer Office en ik helpen je graag het idee op de markt te brengen.

Rogier de Haan
Business Developer
Rogier de Haan

Do you have a brilliant idea, a ground-breaking discovery, or a clever innovation? My colleagues from the Knowledge Transfer Office and I will help you bring your idea to market.

Tim Jongman
Onderzoeksconsulent
Tim Jongman

Heb je een kennis- of onderzoeksvraag, maar geen idee hoe je die bij Universiteit Twente of Saxion neerlegt? Ik ken de weg en leg graag de verbinding. Laten we samen werken aan innovatieve oplossingen!

Tim Jongman
Research Consultant
Tim Jongman

Do you have questions on knowledge or research, but no idea who to contact at the University of Twente or Saxion? I know the way through and will make sure you are connected to the right persons. Let’s work together make innovation happen.

Semme Moolenaar
Business Developer
Semme Moolenaar

Ik help life sciences wetenschappers met het naar de markt brengen van hun onderzoek. Overweeg jij een start-up of wil je weten hoe intellectueel eigendom bij een bestaand bedrijf ondergebracht kan worden? Aarzel niet om een afspraak te maken.

Semme Moolenaar
Business Developer
Semme Moolenaar

I support researchers in the field of life science to transfer their research to market. Are you considering to found a startup or do you want to know more about how to handle intellectual property in a company? Do not hesitate to make an appointment with me.

Roy Kolkman
Manager Knowledge & Technology Transfer
Roy Kolkman

Ik en mijn team helpen onderzoekers bij het naar de markt brengen van de resultaten van hun onderzoek. Heb je een gaaf resultaat uit je onderzoek en wil je graag dat dit naar de markt wordt gebracht? Neem contact met ons op!

Roy Kolkman
Manager Knowledge & Technology Transfer
Roy Kolkman

Together with my skilled team, I am bringing research to market. Your research findings entail something great and you are eager to bring it to the market? Don’t hesitate to contact me!

Julian Sotscheck
Junior Business Developer
Julian Sotscheck

Being part of the JBD team, you can of course always reach out to me with any entrepreneurship question. I am especially passionate about well designed and user focused ideas that challenge the status quo. I want to motivate, challenge and support you to realise your ambitious visions, or set even higher goals!

Julian Sotscheck
Junior Business Developer
Julian Sotscheck

Being part of the JBD team, you can of course always reach out to me with any entrepreneurship question. I am especially passionate about well designed and user focused ideas that challenge the status quo. I want to motivate, challenge and support you to realise your ambitious visions, or set even higher goals!

Vincent Heutinck
Innovatie-expert kapitaal
Vincent Heutinck

Als expert op het gebied van kapitaal help ik innovatieve bedrijven uit de regio met toegang tot diverse financieringsmogelijkheden. Ben je op zoek naar kapitaal of heb je een andere vraag over financiering? Neem contact met mij op! Ik help je graag verder.

Vincent Heutinck
Capital expert
Vincent Heutinck

As an expert in the field of capital, I help innovative companies in the region with access to various financing options. Are you looking for capital or do you have another question about financing? Contact me! I would be happy to help you.

Niels Jansen
Octrooiadviseur
Niels Jansen

Wil je te weten komen of jouw innovatie beschermd kan worden of heb je een andere vraag met betrekking tot octrooien? Als octrooiadviseur help ik je graag!

Niels Jansen
Patent advisor
Niels Jansen

Do you want to know whether your innovation can be protected or do you have another question regarding patents? As a patent advisor I would like to help you!

Nico Nijenhuis
Business developer
Nico Nijenhuis

Ik ondersteun de personen achter briljante ideeën en slimme uitvindingen. Samen creëren we de juiste strategie om jouw innovatie succesvol naar de markt te brengen.

Nico Nijenhuis
Business developer
Nico Nijenhuis

I support the person behind the briljant ideas and smart innovations. Together we create the right strategy to successfully bring your innovation to the market.

Egbert van Hattem
Coordinator SMART
Egbert van Hattem

Ben je als MKB-bedrijf of tech-ondernemer aan het denken over innovatie in samenwerking met experts van UT, Saxion of andere partners? Wij hebben ruime ervaring met het inhoudelijk en strategisch meedenken, het formuleren en uitvoeren van innovatieve projecten, samen met experts uit het veld, getalenteerde studentonderzoekers en jonge bedrijfsontwikkelaars.

Egbert van Hattem
Coordinator SMART
Egbert van Hattem

Are you, as an SME company or tech-entrepreneur, thinking about innovation in collaboration with experts from UT, Saxion or other partners? We are experienced in thinking along with you, content-wise and strategically, formulating and implementing innovative projects together with experts in the field, talented student researchers and young business developers.

Frank Landhuis
Relatiemanager
Frank Landhuis

Als innovatiemakelaar ga ik langs bij bedrijven in Twente en wil ik samen met jou als ondernemer kijken hoe we jouw bedrijf nog innovatiever kunnen maken. Benieuwd wat de mogelijkheden hiervoor zijn? Wil je samenwerken met andere bedrijven of ben je op zoek naar talent? Neem contact met mij op en ik hoor graag waar ik jou mee kan helpen!

Frank Landhuis
Innovation Matchmaker
Frank Landhuis

As an innovation matchmaker, I visit companies in Twente and I would like to work with you as an entrepreneur to see how we can make your company even more innovative. Curious about the possibilities for this? Do you want to collaborate with other companies or are you looking for talent? Contact me and I'd like to hear what I can help you with!

Bart Sprenkels
Bemiddelaar SMART
Bart Sprenkels

Je kan als MKB-ondernemer, startup of non-profit bij SMART terecht met je kennis- of onderzoeksvraag. Wij helpen je met het verder formuleren van de vraag, om vervolgens aan de slag te gaan met het vinden van de juiste expertise binnen Hogeschool Saxion en de Universiteit Twente. Wij hebben ruime ervaring met het inhoudelijk en strategisch meedenken en uitvoeren van innovatieve projecten. Dit doen we samen met experts uit het veld en getalenteerde studentonderzoekers.

Bart Sprenkels
Mediator SMART
Bart Sprenkels

If you are an SME-entrepreneur, start-up or non-profit organization, SMART can help you with your knowledge- or research questions. We help you formulate your questions, and try and find the right expertise within Saxion and the University of Twente. We have a lot of experience in guiding you with your innovative projects. We work together with experts from the field and talented student researchers.

Esther Rodijk
Scout Kennis & Technologie Overdracht
Esther Rodijk

Medisch-technische innovaties werkelijk de patiënt/gebruiker laten bereiken, daar zet ik me voor in via het scouting & screening programma onder de UT vakgroepen. We doen zoveel mooi werk op de UT. Ik help je graag om de impact hiervan te verhogen.

Esther Rodijk
Scout Knowledge & Technology Transfer
Esther Rodijk

Medisch-technische innovaties werkelijk de patiënt/gebruiker laten bereiken, daar zet ik me voor in via het scouting & screening programma onder de UT vakgroepen. We doen zoveel mooi werk op de UT. Ik help je graag om de impact hiervan te verhogen.

Jaap Beernink
CEO Novel-T
Jaap Beernink

I am excited to use my knowledge, experience and network to challenge you to get the most out of your innovative business plan.

Jaap Beernink
CEO
Jaap Beernink

Ik zet mijn kennis, ervaring en netwerk graag in om je uit te dagen het maximale uit je vernieuwende businessplan te halen.

Jaap Beernink
CEO
Jaap Beernink

Ik zet mijn kennis, ervaring en netwerk graag in om je uit te dagen het maximale uit je vernieuwende businessplan te halen

Jorieke Adolfsen
New Business Development
Jorieke Adolfsen

Heb je een vraag over het project 'Waardecreatie voor ondernemers' of ben je benieuwd welke kansen er voor jou liggen? Neem contact met mij op! Wij helpen je hier graag mee verder.

Petra Deterink
Innovation matchmaker
Petra Deterink

Would you like to brainstorm about your innovative idea? Do you have questions about smart industry, automation, digitalization or big data? Or are you looking for partners but you don't know where to turn to? I would like to help you further.

Petra Deterink
Innovation matchmaker
Petra Deterink

Petra Deterink
Innovatiemakelaar
Petra Deterink

Wil je sparren over jouw innovatie idee? Heb je vragen over Smart Industry, automatisering, digitalisering of Big Data? Ben je op zoek naar samenwerkingspartners en weet je niet waar je naar toe moet in het “spinnenweb” van aanbieders? Ik kom graag langs voor een gesprek om jou verder te helpen.

Evelien Bras
Manager Business Acceleration
Evelien Bras

Heb je een vraag over het project 'Waardecreatie voor ondernemers' of ben je benieuwd welke kansen er voor jou liggen? Neem contact met mij op! Ik help je graag verder.

Evelien Bras
Manager Business Acceleration
Evelien Bras

Liesbeth Holterman
Expert Cybersecurity
Liesbeth Holterman

Als cybersecurity expert bij Novel-T help ik je graag met het vergroten van de digitale veiligheid van je bedrijf. Stel mij je vraag en ik neem snel contact met je op.

Liesbeth Holterman
Expert Cybersecurity
Liesbeth Holterman

As advisor of the Cybersecurity Centre for Manufacturing Industry I can help you with increasing the digital safety of your company. Ask me a question and I will contact you soon.

Hendrik Haaksema
Programmamanager
Hendrik Haaksema

Ruimte geven aan innovatieve ideeën naast je bestaande business. Dat is de uitdaging van steeds meer bedrijven. Samen met mijn team werk ik aan programma’s die zich richten op disruptieve innovatie voor het MKB. Van het ontdekken van nieuwe technologieën tot de eerste stappen op de markt. Interesse? Neem contact op!

Hendrik Haaksema
Program manager
Hendrik Haaksema

To explore innovative ideas next to your existing business. That is the challenge of more and more companies. Together with my team, I'm working on programs focussing on disruptive innovation for the SME. From exploring new technologies to entering the market. Interested? Contact me!

Jacco Reuling
Junior business developer
Jacco Reuling

Let's talk business!

Jacco Reuling
Junior business developer
Jacco Reuling

Jacco Reuling
Junior business developer
Jacco Reuling

Let's talk business!

Lars Prinsen
Project manager
Lars Prinsen

Ik luister graag naar jouw innovatieve idee, en help je met de volgende stappen.

Lars Prinsen
Project Manager
Lars Prinsen

I will listen to your business idea and help you with your next steps.

Bas Olde Hampsink
Programmamanager
Bas Olde Hampsink

Studenten kijken met een frisse blik naar je vraagstuk en uitdagingen. Ze zorgen niet alleen voor extra handjes binnen je bedrijf, maar ook voor extra hersencellen. Als programmamanager op talent help ik je graag met het vinden van de juiste insteek om studenten te koppelen aan je uitdagingen.

Mike Verkouter
Manager Startup Acceleration
Mike Verkouter

Samen met ons team bouwen we aan een innovatief ecosysteem voor startende ondernemers. Met diverse programma's tools en 1-op-1 coaching helpen we je bij het starten van je business of het groeien als startup.

Mike Verkouter
Manager Startup Acceleration
Mike Verkouter

Together with our team, we are building an innovative ecosystem for starting entrepreneurs. With various programs of tools and 1-on-1 coaching, we help you start your business or grow as a startup.

Rens Dommerholt
Project manager
Rens Dommerholt

Is jouw bedrijf of startup toe aan de volgende stap? Dan help ik je graag.

Martin Olde Weghuis
New Business Development Manager
Martin Olde Weghuis

“Als New Business Developer help ik graag de ondernemers in het eerste deel van hun innovatieproces. Dat doe ik door het genereren van ideeën, het leggen van verbanden en de ondernemers uitdagen met vragen als: ‘Wat wil je nu echt graag? Waar liggen je competenties echt en waar ga je dan uiteindelijk je geld mee verdienen?’ In mijn werk vind ik het leuk om me in te leven in de situatie van de ondernemer, zonder dat ik op zijn stoel hoef te zitten. Met mijn kennis, expertise en mijn netwerk ben ik een accelerator voor de ondernemer. Vooral de harde technologie tot een succes maken is altijd een mooie uitdaging!”

Monique Snippers
Project coördinator
Monique Snippers

Ben je benieuwd naar de digitale veiligheid binnen jouw bedrijf? Maak gerust een afspraak of neem contact met mij op.

Monique Snippers
Project coordinator
Monique Snippers

Are you curious about the digital security of your company? Feel free to make an appointment or contact me.

Tim de Kraker
Business Developer
Tim de Kraker

I help students, PhDs and inventors to start a business or a spin-off. I can contribute to finding funding, finetuning your business plans and help creating the right marketing and sales strategy.

Tim de Kraker
Business Developer
Tim de Kraker

Ik help studenten, PhD's en uitvinders met het starten van een bedrijf of spin-off. Ik kan bijdragen aan het vinden van funding, finetuning van de businessplannen en het creëren van de juiste marketing- & salesstrategie.

Manon Meulmeester
Projectleider
Manon Meulmeester

Studenten kijken met een frisse blik naar je vraagstuk en uitdagingen. Ze zorgen niet alleen voor extra handjes binnen je bedrijf, maar ook voor extra hersencellen. Als projectleider op talent help ik je graag met het vinden van de juiste insteek om studenten te koppelen aan je uitdagingen.

Contact

Privacy Statement
Cookie policy
General terms and conditions

Privacy & Terms

Make an appointment

We are supporting students, startups en scale-ups and to strengthen the innovative power of the regional SME and large companies. Successful innovation starts with us. Do you have a question, an idea or do you want to work together? Let us know!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Whatsapp Web

We’re also available on Whatsapp for Business.

Send us a message via +31 (0)53 483 6800